Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
KHOA XÂY DỰNG

XD - Thời gian: từ 31/07/2017 - 13/08/2017 Thứ hai, 31/07/2017 - 16:07:19

Thông báo về kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm 2017

I. Đối tượng:

- Các sinh viên ngành XDDD & CN, Kiến trúc đã đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp.

II. Thời gian làm đồ án tốt nghiệp:

- Ngành Kiến trúc: 15 tuần: 11/08/2017 đến 24/11/2017

- Ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp: 14 tuần : 11/08/2017 đến 17/11/2017

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Kết cấu + Kiến trúc

55%

8 tuần

11/08/2017 - 06/10/2017

2

Thi công

45%

6 tuần

07/10/2017 - 17/11/2017

 

III. Hình thưc đăng ký:

- Các sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp xuống phòng Đào tạo ĐH & Sau Đại học đăng ký đồ án tốt nghiệp (gặp thầy Lê Trường Sơn, sđt: 0904.313.150) sau đó lên phòng Tài vụ đóng tiền làm đồ án tốt nghiệp, sau khi đóng tiền xong sinh viên pho to biên lai đóng tiền mang lên Khoa Xây dựng nộp cho cô Hiền và đăng ký làm đồ án tốt nghiệp với Khoa, tuy nhiên:

+ Với sinh viên ngành XDDD & CN: khi lên Khoa đăng ký làm đồ án tốt nghiệp sẽ phải nộp đề tài đồ án tốt nghiệp theo Quy cách như sau:

       Nộp quyển bản vẽ (cỡ A3). Ghi rõ họ tên, MSV, Số điện thoại, Tên đề tài.

 Giới hạn công trình: Nhà Khung BTCT, tối thiểu 5 tầng ( không kể tầng hầm)

Bao gồm các bản vẽ sau:

        1. Các bản vẽ mặt đứng, mặt bằng kiến trúc các tầng.

        2. Mặt cắt ngang .

        3. Bản vẽ mặt cắt ngang và số liệu địa chất.

 

Sinh viên ngành Kiến trúc: phải đăng ký tên đề tài tốt nghiệp khi lên Khoa đăng ký làm đồ an tốt nghiệp.

- Ngày 10/8/2017 các em sinh viên lên mạng xem danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm 2017 tại www///hpu.edu.vn/khoa Xây dựng (phần thông báo). 

KHOA XÂY DỰNG

Truy cập: 618 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.