Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
KHOA XÂY DỰNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07

Áp dụng từ: 12/02/2018 đến 18/02/2018

07 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
12-02-2018
Sáng
Chiều
Thứ 3
13-02-2018
Sáng
Chiều
Thứ 4
14-02-2018
Sáng
Chiều
Thứ 5
15-02-2018
Sáng
Chiều
Thứ 6
16-02-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
17-02-2018
Sáng
Chiều
Hôm nay
18-02-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.