Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
KHOA XÂY DỰNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Áp dụng từ: 21/05/2018 đến 27/05/2018

21 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
21-05-2018
Sáng
Chiều
Thứ 3
22-05-2018
Sáng
Chiều
Thứ 4
23-05-2018
Sáng
Chiều
Thứ 5
24-05-2018
Sáng
Chiều
Hôm nay
25-05-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
26-05-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
27-05-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.