Thời gian: từ 31/08/2016 - 10/09/2016 Thứ hai, 19/11/2018 - 14:47:47

Thông báo khắc phục xong sự cố mạng khu KSSV

Sự cố đứt cáp quang kết nối giữa hai khu Giảng đường và Khách sạn sinh viên do ảnh hưởng bởi cơn bão số 2 đã được khắc phục xong lúc 15h25 ngày 29/8/2016. Sinh viên, cán bộ, giảng viên và nhân viên tại Khách sạn Sinh viên đã có thể truy cập mạng bình thường.

Quản trị mạng trân trọng thông báo!

Truy cập: lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.