Thời gian: từ 11/11/2015 - 12/12/2015 Thứ hai, 19/11/2018 - 14:18:16

Thông báo mở cửa Phòng đọc KSSV

Để tạo điều kiện cho sinh viên trong trường có không gian học tập yên tĩnh hiệu quả, Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo:
Phòng đọc KSSV mở cửa các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 16/11/2015 đến hết ngày 12/12/2015. Thời gian mở cửa trong ngày như sau:
+    Sáng: Từ 7h30 đến 11h15
+    Chiều: Từ 13h30 đến 17h00
+    Tối: Từ 18h30 đến 22h00
Vậy Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo để các em sinh viên được biết. Đề nghị các em sinh viên khi đến phòng đọc học tập thực hiện nghiêm túc nội quy và bảo quản trang thiết bị của phòng.
Trung tâm Thông tin Thư viện
Truy cập: lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.