Thời gian: từ 28/10/2015 - 13/11/2015 Thứ hai, 19/11/2018 - 14:35:45

Thông báo thay đổi lịch học bổ sung lớp "Khai thác sử dụng thư viện và HPU Net" khóa 19

Theo thông báo của Điện lực Lê Chân, từ 14h00 - 16h00 chiều ngày 29/10/2015 Điện lực Lê Chân ngừng cấp điện Khu Giảng đường để bảo dưỡng.

Do vậy, buổi học bổ sung chiều ngày 29/10/2015 dành cho những sinh viên K19 nhập học sau chưa tham gia  lớp "Khai thác sử dụng thư viện và HPU Net" sẽ chuyển sang 14h00 thứ 5 ngày 12/11/2015.

Xem thêm Lịch học bổ sung HPU NET tại đây.

Trân trọng thông báo!

Trung tâm Thông tin Thư viện

 

Truy cập: lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.