Thời gian: từ 28/09/2015 - 10/10/2015 Thứ hai, 19/11/2018 - 14:15:02

Kết quả Khóa học "Hướng dẫn kỹ năng khai thác và sử dụng thư viện điện tử" dành cho sinh viên K19

 

Kết quả khóa học : xem tại đây

Các sinh viên đã ĐẠT có tên trong danh sách được kích hoạt tài khoản thư viện và có quyền sử dụng tất cả các dịch vụ hiện có của thư viện kể từ ngày 28/9/2015

 Những sinh viên chưa có tài khoản thư viện, đề nghị đến phòng Hỗ trợ công nghệ (tầng 4 nhà G) đăng ký THI LẠI để được kích hoạt tài khoản thư viện.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Phòng Hỗ trợ công nghệ (tầng 4 nhà G) - Trung tâm thông tin thư viện

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Truy cập: lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.