Thời gian: từ 21/09/2015 - 21/09/2015 Thứ hai, 19/11/2018 - 14:15:51

Thông báo nghỉ học sáng ngày 21/09/2015

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng thông báo tới các bạn sinh viên: Do mưa lớn, trường bị ngập, các bạn sinh viên sẽ nghỉ học sáng ngày 21/09/2015.

Mong các bạn thông cảm vì tình trạng bất khả kháng do thời tiết.

Truy cập: lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.