Thời gian: từ 7/09/2015 - 19/09/2015 Thứ hai, 19/11/2018 - 14:55:07

Sinh viên Khóa 19 học HPU NET cần chuẩn bị

Để phục vụ khóa học HPU NET, theo lịch Phòng Đào tạo đã công bố, Sinh viên cần chuẩn bị khi tới khóa học:
1. Mang theo CMND
2. Mang theo điện thoại di động (nếu có)
3. Tạo sẵn 1 tài khoản thư điện tử (khuyến khích sử dụng gmail), sinh viên phải đăng nhập được vào hộp thư
4. Quan hệ gia đình:
    - Bố: Họ tên, năm sinh, số điện thoại liên hệ, chức vụ, cơ quan công tác
    - Mẹ: Họ tên, năm sinh, số điện thoại liên hệ, chức vụ, cơ quan công tác
5. Địa chỉ thường trú (hộ khẩu), Địa chỉ liên hệ (Nơi cư trú)
6. Mang theo giấy bút
Truy cập: lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.