Thời gian: từ 24/06/2015 - 27/06/2015 Thứ bảy, 23/06/2018 - 17:32:47

Hoãn thi do bão khẩn cấp

Do tình hình cơ bão số 1 sẽ đổ bộ vào Hải Phòng vào 16h ngày 24/06/2015

Do đó buổi thi chiều Thứ 3 ngày 24/06/2015 sẽ chuyển sang ngày Thứ 7, giờ thi, phòng thi không thay đổi

Truy cập: lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.