LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Áp dụng từ: 18/09/2017 đến 24/09/2017

38 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
18-09-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
19-09-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
20-09-2017
Sáng
Chiều
Hôm nay
21-09-2017
Sáng
Chiều
Thứ 6
22-09-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
23-09-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
24-09-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.