Đỗ Văn Tuyên

Cán bộ Quản trị mạng

DO VAN TUYEN 13 Ngo Kim Tai Street, Le Chan District, Hai Phong city PERSONAL  INFORMATION Full name : Do Van Tuyen Date of birth : January 31th , 1979  Place of birth : Quang Ninh  Material status : Married  Mobile phone : 0989 320 383 Email:tuyendvhpu@gmail.com   CAREER OBJECTIVE Learn more things when working in Information Technology

Lý lịch khoa học →

Đỗ Văn Tuyên

Đỗ Văn Tuyên

Cán bộ Quản trị mạng

DO VAN TUYEN

13 Ngo Kim Tai Street, Le Chan District, Hai Phong city

PERSONAL  INFORMATION

  • Full name : Do Van Tuyen
  • Date of birth : January 31th , 1979 
  • Place of birth : Quang Ninh 
  • Material status : Married 
  • Mobile phone : 0989 320 383
  • Email:tuyendvhpu@gmail.com

 

CAREER OBJECTIVE

Learn more things when working in Information Technology

Nguyễn Thị Thơm

Nguyễn Thị Thơm

Cán bộ

Họ tên: Nguyễn Thị Thơm

Năm sinh: 1979

Điện thoại: 01263411778

Nguyễn Thị Thơm 2

Nguyễn Thị Thơm 2

Cán bộ

Họ tên: Nguyễn Thị Thơm

Năm sinh: 1979

Điện thoại: 01263411778

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.