Đại học - Cao đẳng

  Thứ bảy, 23/08/2014 - 10:00:27

Thông báo điểm trúng tuyển NV1 và xét tuyển NV2 năm 2014

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng xin thông báo điểm trúng tuyển NV1 và điểm xét tuyển NV2 vào trường năm 2014 như sau:
I.       Điểm trúng tuyển NV1:  
1.     Điểm trúng tuyển theo kết quả thi tuyển sinh năm 2014
              Hệ Đại học   :  Khối A, A1, C, D, V: 13.0          Khối B: 14.0
              Hệ Cao đẳng:  Khối A, A1, C, D: 10.0                Khối B: 11.0
2.     Điểm trúng tuyển theo kết quả học bạ THPT
Hệ ĐH: Điểm trúng tuyển >= 6.0  (Hoặc tổng điểm trung bình học tập 3 môn >=18)
   Hệ CĐ: Điểm trúng tuyển>= 5.5 (Hoặc tổng điểm trung bình học tập 3 môn >=16.5)
II.      Điểm xét tuyển NV2: 
         Hệ Đại học   :  Khối A, A1, C, D, V: 13.0          Khối B: 14.0
         Hệ Cao đẳng:  Khối A, A1, C, D: 10.0                Khối B: 11.0
-      Đợt 2: Từ ngày 01/09/2014 đến ngày 20/9/2014
-      Đợt 3: Từ ngày 22/9/2014 đến ngày 31/10/2014
III.     Thí sinh sẽ được nhận học bổng tuyển sinh nếu:
1.   Có NV1 đăng ký vào trường
2.   Có điểm thi đạt:
-      Điểm thi đạt 21.0 được nhận:   80% học bổng.  
-      Điểm thi đạt 24.0 được nhận: 100% học bổng
 Hoặc:
-      Điểm xét tuyển học bạ THPT đạt 24.0 được nhận: 80% học bổng
-      Điểm xét tuyển học bạ THPT đạt 27.0 được nhận: 100% học bổng
Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Đào tạo Đại học & Sau Đại học
Số điện thoại: 031.3740577 – 031.3833802.
IV.    Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
                                                                                                                           Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh
                                                                                                                            GS.TS.NGƯT. Trần Hữu Nghị
 
 
 
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn