TIN TỨC HPU

  Chủ nhật, 05/04/2020 - 18:46:22

Thông báo số 1 về đào tạo trực tuyến

Ngày 03/4/2020, trong thời gian từ 09h00 đến 11h00, Ban chỉ đạo Đào tạo trực tuyến nhà trường đã có cuộc họp trực tuyến, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Cuộc họp có sự tham gia của 19 thành viên dưới sự chủ trì của GS. Trần Hữu Nghị - Hiệu trưởng, trưởng ban chỉ đạo.
Xin thông báo về các nội dung đã được thảo luận và thống nhất:
1. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc đào tào trực tuyến, Ban chỉ đạo thống nhất triển khai đào tạo trực tuyến ngay trong Học kỳ 2 năm học 2019-2020.
2. Thời gian:
Bắt đầu học kỳ II năm học 2019-2020 : Ngày 06/4/2020
Kết thúc giảng dạy học kỳ II                : 30/6/2020
Thi học kỳ II                                         : Từ 1/7 đến 31/7/2020
3. Số môn sẽ dạy trực tuyến:
- Tất cả các môn.
- Riêng các môn Giáo dục thể chất: Căn cứ vào đề nghị của bộ môn GDTC, các môn giáo dục thể chất chưa bố trí giảng dạy.
4. Phần mềm sử dụng để quản lý, giảng dạy trực tuyến:
Phần mềm dạy trực tuyến : Zoom, Google Hangout Meeting
- Phần mềm quản lý lớp học, bài giảng, bài tập: Google Classroom
5. Đối với các môn học có thực hành, thí nghiệm: Giao lãnh đạo khoa cùng giáo viên giảng dạy quyết định triển khai theo 1 trong 2 phương án sau;
PA1: Triển khai từ cuối tháng 6 (sau khi hết dịch) như bình thường.
- PA2: Tổ chức cho sinh viên thực hành ngay với điều kiện đảm bảo phòng thí nghiệm được phun khử khuẩn 4 tiếng trước khi cho sinh viên vào phòng. Sinh viên giãn cách nhau 2m, tất cả phải đeo khẩu trang, phải rửa tay bằng nước rửa tay khô trước khi vào lớp.   
6. Tổ chức thực hiện:
6.1. Quản trị mạng:
Tạo lớp theo Kế hoạch học kỳ II
- Chuẩn bị dữ liệu Giảng viên - sinh viên và kế hoạch giảng dạy
- Hỗ trợ các đơn vị và giảng viên trong quá trình triển khai sử dụng
6.2. Các thầy cô giáo:
Mời (add) sinh viên vào lớp
- Cung cấp học liệu lên Google classroom
- Dạy trực tuyến theo thời khóa biểu
- Quản lý học vụ trên Google classroom
6.3. Lãnh đạo các khoa:
- Chỉ đạo, theo dõi, giám sát, hỗ trợ giảng viên, sinh viên trong quá trình thực hiện
- Cung cấp đầy đủ, kịp thời cho giảng viên các nội dung có liên quan đến giảng dạy, giảng viên đã được Ban chỉ đạo thảo luận, quyết định.
6.4. Phòng Đào tạo ĐH&SĐH:
Lập kế hoạch, thời khóa biểu.
- Tổ chức, triển khai kế hoạch đào tạo trong toàn trường.
- Hỗ trợ giảng viên trong quá trình thực hiện kế hoạch
- Cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong học tập
6.5. Ban thanh tra:
Tổ chức kiểm tra, giám sát đảm bảo các khoa, phòng, ban, giảng viên và cán bộ nhân viên thực hiện đúng quy định của nhà trường.
6.6. Phòng Kế hoạch tài chinh, Phòng Tổ chức hành chính:
     Nghiên cứu, xây dựng quy định về chế độ, chính sách cho các đơn vị và cá nhân tham gia triển khai đào tạo trực tuyến.

T/M Ban chỉ đạo Đào tạo trực tuyến
TP Đào tạo ĐH&SĐH
TS. NGƯT. Trần Thị Mai
 
 

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn