TIN TỨC HPU

  Thứ hai, 17/02/2020 - 07:57:07

Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập

Thực hiện Công văn số 431/BGDĐT-GDTC ngày 14/2/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên do dịch bệnh Covid–19; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, căn cứ vào diễn biến dịch bệnh, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập như sau:
1. Lịch học kỳ II năm học 2019 – 2020 bắt đầu vào ngày 02/3/2020, điều chỉnh lùi 4 tuần so với kế hoạch cũ;
2. Trong thời gian sinh viên nghỉ học, các Phòng, Ban, Trung tâm vẫn làm việc bình thường; cán bộ, nhân viên có mặt tại Trường để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; cán bộ, nhân viên không có nhiệm vụ đề nghị các Trưởng đơn vị bố trí cho cán bộ, nhân viên nghỉ phép luân phiên;
3. Trong thời gian nghỉ học, sinh viên cần tuân thủ các khuyến cáo của Ngành Y tế để bảo vệ sức khỏe của bản thân và công đồng.
Nhà trường yêu cầu các đơn vị và cá nhân cần chủ động phòng chống dịch bệnh và thường xuyên cập nhật các thông báo của nhà trường.
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
GS.TS.NGƯT. Trần Hữu Nghị

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn