Chương trình đào tạo

  Thứ ba, 08/11/2016 - 10:17:50

Sinh viên Khoa Du lịch thực hành Hướng dẫn du lịch tại Sa Pa

Thực hiện chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017, từ ngày 04/11 đến 06/11/2016 Khoa Du lịch đã tổ chức cho 40 sinh viên lớp VH1801 đi thực hành môn Hướng dẫn du lịch tại Sa Pa.


 

Môn học Thực hành Hướng dẫn du lịch nhằm giúp sinh viên vận dụng những kiến thức lý thuyết về Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch để rèn luyện kỹ năng thưc hành và tiếp cận thực tế tại các điểm du lịch. Để thực hiện chuyến đi thực tế, các bạn sinh viên đã tự xây dựng lịch trình, chuẩn bị các dịch vụ và đặc biệt là thực hành các kỹ năng của một hướng dẫn viên du lịch trong quá trình tổ chức một tour du lịch.