TIN TỨC HPU

  Thứ hai, 18/11/2013 - 16:47:20

Giáo trình Marketing căn bản - Sách mới tại Trung tâm Thông tin - Thư viện

Giáo trình Marketing căn bản - GS. TS. Trần Minh Đạo chủ biên. Mã số sách: 381 - Phòng đọc mở - Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trong thời đại của nền kinh tế thị trường hội nhập toàn cầu, các lý thuyết kinh tế hiện đại ngày càng trở thành tài sản chung của nhân loại và được sử dụng phổ biến trong đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia. Khoa học marketing là một trong những lý thuyết kinh tế hiện đại gắn liền với kinh tế thị trường. Việt Nam đang từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường không thể không cần đến kiến thức marketing.
Nếu xét đến vai trò của marketing trong việc tạo dựng hình ảnh cho một tổ chức, thì kiến thức marketing cần phải được trang bị cho các nhà quản lý ở mọi tổ chức, kể cả các tổ chức hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận như: trường học, bệnh viện, các công ty kiểm toán, các văn phòng luật sư...
Với tính phổ biến của việc sử dụng khoa học marketing để giải quyết những mục tiêu của tổ chức, marketing đã trở thành một nghề hấp dẫn ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển và từ đó hình thành nhiều vị trí công tác có sức lôi cuốn những người đam mê. 
Để tiếp thu môn học này có hiệu quả, sinh viên cần học qua các môn kinh tế học (Kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô), đồng thời phải biết liên hệ với thực tiễn sinh động của kinh doanh.
Giáo trình Marketing căn bản với độ dày 620 trang, do NXB Đại học Kinh tế quốc dân xuất bản năm 2012, gồm 10 chương:
- Chương 1: Tổng quan về marketing.
- Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing.
- Chương 3: Môi trường marketing.
- Chương 4: Hành vi khách hàng.
- Chương 5: Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường.
- Chương 6: Xác lập và triển khai chiến lược marketing của công ty.
- Chương 7: Các quyết đinh về sản phẩm.
- Chương 8: Các quyết định về giá bán.
- Chương 9: Quyết định về phân phối.
- Chương 10: Truyền thông marketing.
Trân trọng kính mời thầy cô và các em sinh viên tìm đọc!
Trung tâm Thông tin - Thư viện
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn