TIN TỨC HPU

  Thứ năm, 21/11/2013 - 14:36:37

Sinh viên khóa 14 hoàn thành nhiệm vụ tại Trung tâm GDQP trở về

Mục đích của môn học GDQP trong sinh viên không chỉ là trang bị cho sinh viên những tư duy, lý luận về Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, kỹ năng về Quân sự mà còn là xây dựng cho sinh viên một tác phong làm việc khoa học, một thái độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong mọi hành vi của mình, một nếp sống dám đương đầu với khó khăn, dám hy sinh vì những mục tiêu cao cả của dân tộc, của CNXH.

Giáo dục trí thức trẻ kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, về nghệ thuật quân sự Việt Nam; về chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

     Trang bị kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

     Mặt khác môn GDQP là một điều kiện bắt buộc cần và đủ đối với sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng khi Tốt nghiệp.

     Với mục đích trên trong ngày 26/9/2010 theo kế hoạch học tập của Nhà trường Phòng Đào tạo kết hợp với Ban Công tác sinh viêh đã đưa 1400 SV hệ ĐH và CĐ Khóa 14 sang Trung tâm GDQP – Trường ĐHHP để học tập môn GDQP.

     Qua 4 tuần học tập và rèn luyện tại TTGDQP. Ngày 22/10/2010 các bạn SV khóa 14 của Trường ĐHDL HP đã hoàn thành xuất sắc chương trình học tập của mình. Đảm bảo 100% quân số chấp hành tốt mọi nội quy và qui định của Trung tâm và 100% SV hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu đề ra, trở về trường Đại Học DL Hải Phòng an toàn.

     Để có được những thắng lợi trên cũng là nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của Ban lãnh đạo Trường ĐHDL Hải Phòng, sự nhiệt tình của các thầy giáo tại Trung tâm GDQP và sự cố gắng của các bạn sinh viên khóa 14 – Đại Học Dân Lập Hải Phòng.

   Dưới đây là một số hình ảnh học tập và sinh hoạt của các bạn SV khóa 14 tại TTGDQP:

Trên Giảng đường

Ngoài Thao Trường

Trong giờ làm nhiệm vụ

Trong giờ tự học

Tình đồng chí

Bùi Bá Ngọc

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn