TIN TỨC HPU

  Thứ năm, 21/11/2013 - 10:37:12

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Ban Đảm bảo chất lượng và ISO

Ngày 04 tháng 01 năm 2013, Hội đồng khoa học nhà trường đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: “Khảo sát xu hướng học tập của sinh viên và đề xuất một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng học tập của sinh viên: Một nghiên cứu điển hình tại Đại học Dân lập Hải Phòng” của nhóm tác giả TS. Nguyễn Tiến Thanh; TS. Trần Đức Nga.

Hội đồng nghiệm thu có sự tham gia của GS.TS.NGƯT. Trần Hữu Nghị - Hiệu trưởng nhà trường - Chủ tịch Hội đồng, TS. Diane Oliver – Học giả Fulbright trường đại học Bang California, ThS. Vũ Anh Hùng - Phó trưởng khoa Công nghệ thông tin, TS Đoàn Văn Duẩn – Khoa Xây dựng, TS. Giang Hồng Tuyến – Phó trưởng phòng QLKH&ĐTSĐH trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

 Đề tài đã đưa ra được cách tiếp cận mới trong công tác đánh giá giảng dạy và học tập theo quan điểm lấy sinh viên làm trung tâm trong quá trình đào tạo hiện nay. Giúp các giảng viên, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của nhà trường chủ động và sáng tạo tìm ra được nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập của sinh viên.

Đề tài cũng đã xây dựng thành công bộ câu hỏi đánh giá xu hương học tập của sinh viên theo từng lớp môn học, với mỗi câu hỏi đều có các lựa chọn trả lời khác nhau. Đồng thời đề xuất 5 nhóm giải pháp mang tính chiến lược cho nhà trường trong việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ hiện nay: Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; hoàn thiện các chương trình đào tạo; phát triển các hoạt động hỗ trợ sinh viên thay đổi nhận thức về học tập; phát triển các hệ thống đánh giá kết quả thực hiện; hoàn thiện các thể chế chính sách hỗ trợ.

Đây cũng là đề tài đầu tiên được đánh giá kết quả theo thang điểm 100 với các chỉ tiêu về tổng quan tình hình nghiên cứu; mục tiêu chọn đề tài; nội dung; phương pháp nghiên cứu; các đóng góp về mặt kinh tế, xã hội, giáo dục, xã hội… Kết quả của đề tài đạt 460 điểm với số điểm trung bình trung là 92 điểm, đề tài xếp loại xuất sắc.

Một số hình ảnh của lễ nghiệm thu:

Nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-Ban-Dam-bao-chat-luong-va-ISO (1).jpg

Nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-Ban-Dam-bao-chat-luong-va-ISO (2).jpg

Nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-Ban-Dam-bao-chat-luong-va-ISO (3).jpg

Nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-Ban-Dam-bao-chat-luong-va-ISO (5).jpg

Nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-Ban-Dam-bao-chat-luong-va-ISO (6).jpg

Phòng Quản lý khoa học & Đào tạo sau đại học
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn