TIN TỨC HPU

  Thứ sáu, 27/03/2020 - 09:00:59

Công văn 969/BGDĐT-CNTT năm 2020 về phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện đề phòng, chống dịch Covid-19

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 969/BGDĐT-CNTT năm 2020 về phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về việc cung cấp thông tin và tương tác hai chiều giữa người dân và cơ quan y tế phục vụ công tác theo dõi, cập nhật sức khỏe người dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp Sư phạm (gọi chung là các cơ sở đào tạo) và các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các công việc sau:
1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cán bộ quản lý, nhân viên, giảng viên, giáo viên, học sinh, học viên, sinh viên và khuyến khích phụ huynh và người thân thực hiện khai báo sức khỏe tự nguyện trên ứng dụng NCOVI do Bộ y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo xây dựng.
2. Tổ chức triển khai các hình thức thích hợp nhằm hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI từ địa chỉ: https://bit.ly/2J87spD.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc thực hiện./.
 
Toàn văn Công văn: Xem tại đây
 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
Nguyễn Hữu Độ
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn