TIN TỨC HPU

  Thứ sáu, 25/12/2015 - 09:48:02

Thông báo số 1199 ngày 24/12/2015 về mức thu học phí và các khoản đóng góp của sinh viên học kỳ 2 năm 2015 - 2016

         Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ban hành ngày 2/10/2015, có hiệu lực từ ngày 1/12/2015 về cơ chế thu, quản lý học phí, chế độ miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 của các trường công lập.
Căn cứ tờ trình số 649/TT-HT ngày 21/7/2015 về mức thu học phí và các khoản đóng góp của sinh viên năm học 2015 – 2016, Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng thông báo mức học phí và các khoản đóng góp của sinh viên kỳ 2 năm học 2015 – 2016 như sau:
I.Học phí:
1.Sinh viên hệ đại học:
Học phí theo niên chế:                            1.114.000đ/tháng
Học phí theo tín chỉ:                                  371.300đ/tín chỉ
2. Sinh viên cao đẳng:
Học phí theo niên chế:                            1.036.000đ/tháng
Hc phí theo tín ch:                                  345.300đ/tín ch
3. Sinh viên liên thông cao đẳng lên đại học:
- Học phí theo niên chế:                           1.176.000đ/tháng
II. Hỗ trợ xây dựng trường, văn hóa thể thao, vệ sinh và môi trường:
Tất cả sinh viên các hệ đào tạo mức đóng góp như nhau, học viên hệ cao học không thu hai khoản này:
- Hỗ trợ xây dựng trường:                            500.000đ/10 tháng/sinh viên.
- Hỗ trợ văn hóa thể thao, môi trường:          250.000đ/10 tháng/sinh viên.
 
 
                                                                               HIỆU TRƯỞNG
                                                                                  (Đã ký)


♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn