TIN TỨC HPU

  Thứ năm, 27/08/2015 - 15:51:58

Thông báo tài liệu điện tử mới tháng 08/2015

Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Dân lập Hải Phòng xin gửi tới Thầy, cô giáo và các bạn sinh viên Danh mục đồ án, khóa luận tốt nghiệp năm 2015.
Danh mục bao gồm: 62 files khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán kiểm toán; 15 files khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị doanh nghiệp; 15 files khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính nân hàng; 34 files khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh; 4 files khóa luận tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch; 11 files đồ án tốt nghiệp ngành Điện tự động công nghiệp; 3 files đồ án tốt nghiệp ngành Điện tử viễn thông; 16 files khóa luận tốt nghiệp ngành Môi trường; 14 files đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp; 30 files đồ án tốt nghiệp ngành Kiến trúc; 11 files đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin được đưa vào phục vụ tại Thư viện số Dspace, địa chỉ: lib.hpu.edu.vn. Thầy, cô giáo và các bạn sinh viên đăng nhập, download bằng tài khoản acc.
Tài liệu hiện lưu tại Phòng đọc Khách sạn sinh viên.
Trân trọng kính mời Thầy, cô giáo và các bạn sinh tham khảo.
 
Ngành Kế toán kiểm toán
 
1.   Nguyễn Thị Khuyên. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hải Long / Nguyễn Thị Khuyên.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 99tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Hải Long.
2.   Lê Phương Thảo. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Âm Nhạc Việt Thành / Lê Phương Thảo.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 85tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán tiền lương. 3. Âm Nhạc Việt Thành.
3.   Phạm Thị Hà Trang. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định  kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một Thành Viên khai thác công trình thủy lợi An Hải / Phạm Thị Hà Trang.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 110tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. An Hải.
4.   Vũ Thị Vinh. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần vận tải Hợp Thành / Vũ Thị Vinh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 102tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán nguyên vật liệu. 3. Hợp Thành.
5.   Trương Thị Thảo. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam / Trương Thị Thảo.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 75tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán vốn bằng tiền. 3. Vĩnh Chân.
6.   Nguyễn Thị Mơ. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH xây lắp Tràng Kênh / Nguyễn Thị Mơ.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 79tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán nguyên vật liệu. 3. Tràng Kênh.
7.   Phạm Thị Hà Phương. Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH China Shipping Việt Nam tại Hải Phòng / Phạm Thị Hà Phương.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 92tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán vốn bằng tiền. 3. China Shipping Việt Nam.
8.   Mạc Thị Thảo Ngọc. Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Thương Mại SHB Lighting / Mạc Thị Thảo Ngọc.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 94tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán vốn bằng tiền. 3. SHB Lighting.
9.   Vũ Thị Quý. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu Minh Long Phát / Vũ Thị Quý.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 89tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán nguyên vật liệu. 3. Minh Long Phát.
10. Nguyễn Thị Xuyên. Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán tại công ty TNHH đúc gang Sơn Huyền / Nguyễn Thị Xuyên.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 81tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán thanh toán. 3. Đúc gang Sơn Huyền.
11. Nguyễn Thị Thúy Huyên. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH in và quảng cáo Trường Hồng / Nguyễn Thị Thúy Huyên.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 111tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Trường Hồng.
12. Trịnh Thị Thúy. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Hạnh Phúc Hải Phòng / Trịnh Thị Thúy.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 98tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Hạnh Phúc.
13. Lê Thu Hà. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và Dịch vụ Hải Thiên / LêThu Hà.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 89tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Bảng cân đối kế toán. 3. Hải Thiên.
14. Lê Hải Ninh. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Bình Minh / Lê Hải Ninh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 102tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán hàng hóa. 3. Bình Minh.
15.  Nguyễn Thị Uyên. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Mê Linh / Nguyễn Thị Uyên.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 104tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Mê Linh.
16. Nguyễn Thị Phương Thanh. Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Song Thắng / Nguyễn Thị Phương Thanh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 74tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán thanh toán.3. Song Thắng.
17.  Đàm Thu Huyền. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hồng Dương / Đàm Thu Huyền.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 103tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Hồng Dương.
18.  Nguyễn Thùy Linh. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn / Nguyễn Thùy Linh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 105tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Phân tích. 3. Bảng cân đối kế toán.4. Kỹ thuật Việt Hàn.
19.  Vũ Thị Ba. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Thắng / Vũ Thị Ba.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 95tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán hàng hóa. 3. Toàn Thắng.    
20.  Vũ Khiết Chinh. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234 / Vũ Khiết Chinh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 104tr.
           1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Bạch Đằng.
21.  Đặng Thị Phương Hạnh. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH quốc tế Sin Joo Bo Việt Nam / Đặng Thị Phương Hạnh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 99tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Sin Joo Bo Việt Nam.
22.  Phạm Thị Nguyệt. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình / Phạm Thị Nguyệt.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 103tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Chi phí sản xuất. 4. Giá thành. 5. Quảng Bình.
23.  Nguyễn Thị Phương Thảo. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Chương Hương / Nguyễn Thị Phương Thảo.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 104tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Chương Hương.
24.  Hoàng Thị Hường. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Trung Hạnh / Hoàng Thị Hường.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 104tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán nguyên vật liệu. 3. Trung Hạnh.
25.  Nguyễn Thị Kim Thoa. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bạch Đằng 9 / Nguyễn Thị Kim Thoa.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 110tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Chi phí sản xuất. 4. Giá thành sản phẩm. 5. Bạch Đằng.
26.  Nguyễn Thị Nguyên. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại và thiết bị tàu thủy Đình Đô / Nguyễn Thị Nguyên.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 97tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Đình Đô.
27. Lương Việt Liên. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Máy tính Việt Nhật / Lương Việt Liên.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 93tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Phân tích. 3. Bảng cân đối kế toán. 4. Việt Nhật.
28.  Bùi Thị Hồng Hạnh. Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu hình trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh– chi nhánh Hải Phòng thực hiện / Bùi Thị Hồng Hạnh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 105tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kiểm toán. 3. Việt Anh.
29.  Vũ Thị Hải Yến. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng S.V.A / Vũ Thị Hải Yến.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 103tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh.
30.  Trần Thị Bích Nhuận. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ điện 3D / Trần Thị Bích Nhuận.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 100tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Cơ điện 3D.
31.  Nguyễn Thị Ngọc. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh / Nguyễn Thị Ngọc.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 108tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Thanh Linh.
32.  Trần Thị Huờng. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH điện máy Ngọc Am / Trần Thị Huờng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 96tr.
           1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Ngọc Am.
33. Trần Tuyết Mai. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Lisemco 5 / Trần Tuyết Mai.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 98tr.
           1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Lisemco.
34.  Lương Thị Phương. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại xây lắp điện nước Hồng Lĩnh / Lương Thị Phương.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 87tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Hồng Lĩnh.
35.  Hoàng Thị Vân Anh. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng / Hoàng Thị Vân Anh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 105tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Xi măng Vicem.
36.  Đào Thị Nhật Lệ. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành / Đào Thị Nhật Lệ.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 146tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán nguyên vật liệu. 3. Minh Thành.
37. HoàngThị Chi. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng / HoàngThị Chi.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 89tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Phân tích. 3.  Kế toán. 4. Xi măng Vicem.
38.  Bùi Thị Giang. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Lisemco 5 / Bùi Thị Giang.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 96tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3.  Chi phí sản xuất. 4. Giá thành sản phẩm. 5. Lisemco.
39.  Lưu Thị Thanh Nhàn. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại ICC / Lưu Thị Thanh Nhàn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 84tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Phân tích. 3. Kế toán. 4. ICC.
40.  Trần Thị Kim Dung. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Cao su – Nhựa – Composite Trọng Hưng / Trần Thị Kim Dung.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 95tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán doanh thu. 3. Chi phí. 4. Kết quả kinh doanh. 5. Trọng Hưng.
41.  Nguyễn Thị Hồng. Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Một thành viên Nam Triệu / Nguyễn Thị Hồng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 104tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán vốn bằng tiền. 3. Nam Triệu.
42.  Trần Thị Vân Anh. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần DAP –VINACHEM / Trần Thị Vân Anh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 99tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán nguyên vật liệu. 3. DAP – VINACHEM.
43.  Nguyễn Thị Huế. Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234 / Nguyễn Thị Huế.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 108tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Tài sản cố định. 4. Bạch Đằng 234.
44.  Đào Thị Mùi. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quang Đạo / Đào Thị Mùi.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 93tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Chi phí sản xuất. 4. Giá thành sản phẩm. 5. Quang Đạo.
45. Lưu Thảo Nhân. Hạch toán vốn bằng tiền  tại Công Ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Hải Phòng / Lưu Thảo Nhân.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 74tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Hạch toán. 3. Vốn bằng tiền. 4. Thủ công mỹ nghệ.
46.  Nguyễn Ngọc Oanh. Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Thương mại Sao Mai / Nguyễn Ngọc Oanh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 103tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Vốn bằng tiền. 4. Sao Mai.
47.  Hoàng Thị Thanh. Hoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định tại công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Mĩ / Hoàng Thị Thanh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 88tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Tài sản cố định. 4. Toàn Mĩ.
48.  Lê Thị Quỳnh Nga. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Đan Việt / Lê Thị Quỳnh Nga.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 95tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Doanh thu. 4. Chi phí. 5. Kết quả kinh doanh. 6. Đan Việt.
49.  Đinh Thị Kim Thu. Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả hoạt động  kinh doanh tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hải Phòng / Đinh Thị Kim Thu.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 81tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Phân tích. 3. Kết quả kinh doanh. 4. Công trình Giao thông.
50. Đinh Thị Phượng. Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công Ty Cổ phần VILACO / Đinh Thị Phượng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 71tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Vốn bằng tiền. 4. VILACO.
51.  Nguyễn Thị Dinh. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết     quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Song Thắng / Nguyễn Thị Dinh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 101tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Doanh thu. 4. Chi phí. 5. Kết quả kinh doanh. 6. Song Thắng.
52.  Nguyễn Ngọc Yến. Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị Tam Sơn / Nguyễn Ngọc Yến.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 79tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Vốn bằng tiền. 4. Tam Sơn.
53.  Nguyễn Thị Hồng. Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Một thành viên Nam Triệu / Nguyễn Thị Hồng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 104tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Vốn bằng tiền. 4. Nam Triệu.
54.  Nguyễn Thị Hương. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại VIC / Nguyễn Thị Hương.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 87tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Doanh thu. 4. Chi phí. 5. Kết quả kinh doanh. 6. VIC.
55.  Nguyễn Thị Việt Anh. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Hải Phòng / Nguyễn Thị Việt Anh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 85tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Doanh thu. 4. Chi phí. 5. Kết quả kinh doanh. 6. Thủ công mỹ nghệ.
56.  Nguyễn Thu Thảo. Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tận Thuận / Nguyễn Thu Thảo.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 92tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Vốn bằng tiền. 4. Tận Thuận.
57.  Nguyễn Thùy Linh. Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và đầu tư xây dựng Quang Minh / Nguyễn Thùy Linh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 80tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Phân tích. 3. Kết quả kinh doanh. 4. Quang Minh.
58.  Phạm Thị Hòa. Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Tân Thuận / Phạm Thị Hòa.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 94tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Hàng tồn kho. 4. Tân Thuận.
59.  Trần Trung Dũng. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Phúc Lâm / Trần Trung Dũng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 102tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Doanh thu. 4. Chi phí. 5. Kết quả kinh doanh.6. Phúc Lâm.
60.  Tô Thị Gấm. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xưởng may 7-5 / Tô Thị Gấm.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 98tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Chi phí sản xuất. 4. Giá thành sản phẩm. 5. Xưởng may 7-5.
61.  Lê Thị Hoài Hương. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Thanh Sang Việt Nam / Lê Thị Hoài Hương.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 96tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Nguyên vật liệu. 4. Thanh Sang.
62.  Nguyễn Thị Phương Quý. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hà Thịnh Phát / Nguyễn Thị Phương Quý.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 101tr.
1.     Kế toán kiểm toán. 2. Kế toán. 3. Doanh thu. 4. Chi phí. 5. Kết quả kinh doanh. 6.  Hà Thịnh Phát.                                                                                                        
Ngành Quản trị doanh nghiệp
1.   Đào Thị Thu Thảo. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Cảng Nam Hải / Đào Thị Thu Thảo.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 95tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Sử dụng vốn. 3. Kinh doanh. 4. Hải Long.
2.   Đào Thúy Vân. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh vốn doanh tại công ty cổ phần xây lắp Hải Long / Đào Thúy Vân.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 99tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Sử dụng vốn. 3. Kinh doanh. 4. Cảng Nam Hải.
3.   Mai Quốc Hưng. Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần cảng Nam Hải / Mai Quốc Hưng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 90tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Tài chính. 3. Nam Hải.
4.   Tạ Thị Hoa Mai. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện phương pháp tính lương cho khối lao động gián tiếp tại Công ty cổ phần cảng Nam Hải / Tạ Thị Hoa Mai.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 79tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Phương pháp. 3. Tính lương. 4. Lao động. 5. Nam Hải.
5.   Nguyễn Thị Phương Mai. Một số biện pháp Marketing nhằm tăng sản lượng xếp dỡ tại Công ty Cổ Phần Cảng Hải Phòng- chi nhánh Cảng Chùa Vẽ / Nguyễn Thị Phương Mai.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 75tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Marketing. 3. Sản lượng. 4. Cảng Hải Phòng. 5. Cảng Chùa Vẽ.
6.   Lê Thị Hương. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cảng Hải Phòng- Chi nhánh cảng Chùa Vẽ / Lê Thị Hương.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 72tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Sản xuất. 3. Kinh doanh. 4. Cảng Hải Phòng. 5. Cảng Chùa Vẽ.
7.   Đoàn Thị Hải Yến. Một số giải pháp hoàn thiện công tác tiền lương khối quản lý gián tiếp tại công ty cổ phần cảng Hải Phòng - Chi nhánh cảng Chùa Vẽ / Đoàn Thị Hải Yến.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 77tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Tiền lương. 3. Cảng Hải Phòng. 4. Cảng Chùa Vẽ.
8.   Tô Thị Thùy. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Cảng Nam Hải / Tô Thị Thùy.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 74tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Sản xuất. 3. Kinh doanh. 4. Cảng Nam Hải.
9.   Vương Bảo Lâm. Hoạch định chiến lược tại công ty cổ phần cảng Nam Hải / Vương Bảo Lâm.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 73tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Hoạch định. 3. Chiến lược. 4. Cảng Nam Hải.
10.  Nguyễn Quốc Vương. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI / Nguyễn Quốc Vương.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 60tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Sử dụng. 3. Nguồn nhân lực. 4. HPI.
11.  Hoàng Thuỳ Linh. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH Không Hải Vận tại thành phố Hải Phòng / Hoàng Thuỳ Linh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 98tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Hiệu quả. 3. Kinh doanh. 4. Không Hải Vận.
12.  Trần Tùng Lâm. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nam Kinh / Trần Tùng Lâm.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 84tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Biện pháp. 3. Hiệu quả. 4. Sản xuất kinh doanh. 5. Nam Kinh.
13.  Lê Hồng Vân. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Chi nhánh Công ty cổ phần Hóa dầu Quân đội / Lê Hồng Vân.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 91tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Giải pháp. 3. Hiệu quả. 4. Vốn. 5. Hóa dầu Quân đội.
14.  Phạm Như Hoa. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cảng Hải Phòng chi - nhánh cảng Chùa Vẽ / Phạm Như Hoa.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 75tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Giải pháp. 3. Hiệu quả. 4. Nguồn nhân lực. 5. Cảng Chùa Vẽ.
15.  Dương Nhật Thành. Một số giải pháp Marketing để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải / Dương Nhật Thành.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 74tr.
1. Quản trị doanh nghiệp. 2. Giải pháp. 3. Marketing. 4. Hiệu quả. 5. Kinh doanh. 6. Cảng Nam Hải.
Ngành Tài chính ngân hàng
1.   Đoàn Thị Hiền. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả  hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chi nhánh An Lão / Đoàn Thị Hiền.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 71tr.
1. Tài chính ngân hàng. 2. Giải pháp. 3. Hiệu quả. 4. Hoạt động. 5. Vay. 6. Ngân hàng.
2.   Hoàng Thị Quỳnh Hoa. Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Tiên Lãng / Hoàng Thị Quỳnh Hoa.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 78tr.
1. Tài chính ngân hàng. 2. Giải pháp. 3. Chất lượng. 4. Vay. 5. Ngân hàng.
3.   Phạm Thị Quỳnh Châm. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Kiến Thụy Hải Phòng / Phạm Thị Quỳnh Châm.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 74tr.
1. Tài chính ngân hàng. 2. Giải pháp. 3. Hiệu quả. 4. Vốn. 5. Ngân hàng.
4.   Nguyễn Thị Mỹ Linh. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh huyện Hoành Bồ / Nguyễn Thị Mỹ Linh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 86tr.
1. Tài chính ngân hàng. 2. Giải pháp. 3. Hiệu quả. 4. Tín dụng. 5. Ngân hàng.
5.   Nguyễn Thị Uyên Phượng. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồ Sơn / Nguyễn Thị Uyên Phượng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 68tr.
1. Tài chính ngân hàng. 2. Giải pháp. 3. Hiệu quả. 4. Vay. 5. Ngân hàng.
6.   Trịnh Thị Vân. Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội chi nhánh Lê Chân - Hải Phòng / Trịnh Thị Vân.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 99tr.
1. Tài chính ngân hàng. 2. Giải pháp. 3. Vốn. 4. Ngân hàng.
7.   Trần Bích Phượng. Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Bắc Hải / Trần Bích Phượng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 84tr.
1. Tài chính ngân hàng. 2. Giải pháp. 3. Tín dụng. 4. Ngân hàng.
8.   Nguyễn Thị Minh Thu. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á Chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Thị Minh Thu.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 82tr.
1. Tài chính ngân hàng. 2. Giải pháp. 3. Hiệu quả. 4. Vốn. 5. Ngân hàng.
9.   Lê Nguyên Khuê. Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Minh Phúc / Lê Nguyên Khuê.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 91tr.
1. Tài chính ngân hàng. 2. Tài chính. 3. Minh Phúc.
10.  Trịnh Thị Hồng Quyên. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Kỳ Sơn  Hải Phòng / Trịnh Thị Hồng Quyên.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 78tr.
1. Tài chính ngân hàng. 2. Giải pháp. 3. Hiệu quả. 4. Tín dụng. 5. Ngân hàng.
11.  Lê Thị Huyền Trang. Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nội thất 190 / Lê Thị Huyền Trang.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 81tr.
1. Tài chính ngân hàng. 2. Phân tích. 3. Tài chính. 4. Giải pháp. 5. Nội thất.
12.  Nguyễn Ánh Nguyệt. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần VILACO / Nguyễn Ánh Nguyệt.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 91tr.
1. Tài chính ngân hàng. 2. Giải pháp. 3. Hiệu quả. 4. Vốn. 5. VILACO.
13.  Lê Thị Quỳnh. Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Viglacera GlassKote / Lê Thị Quỳnh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 83tr.
1. Tài chính ngân hàng. 2. Cải thiện. 3. Tài chính. 4. Viglacera GlassKote.
14.  Nguyễn Thị Thu Hường. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín  - chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Thị Thu Hường.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 82tr.
1. Tài chính ngân hàng. 2. Giải pháp. 3. Hiệu quả. 4. Vay. 5. Ngân hàng.
15.  Bùi Vân Oanh. Một  số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh / Bùi Vân Oanh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 94tr.
1. Tài chính ngân hàng. 2. Giải pháp. 3. Hiệu quả. 4. Tín dụng. 5. Ngân hàng.
Ngành Quản trị kinh doanh
1.   Vũ Thị Hà. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH DHQ / Vũ Thị Hà.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 93tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Biện pháp; Hiệu quả; Nguồn nhân lực;  DHQ
2.   Bùi Phương Thảo. Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Cổ phần Điện tử Hàng hải MEC / Bùi Phương Thảo.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 67tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Giải pháp. 3. Marketing. 4. Hiệu quả kinh doanh. 5. Cổ phần Điện tử Hàng hải MEC.
3.   Đặng Thị Thanh Thủy.  Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh / Đặng Thị Thanh Thủy.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 79tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Phân tích. 3. Tài chính. 4 Trang Khanh.
4.   Dương Hồng Hạnh. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần nạo vét và xây dựng đường thủy / Dương Hồng Hạnh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 99tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Kế toán 3. Nguyên vật liệu. 4. Đường thủy.
5.   Lê Thị Hồng Phượng. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH Long Trọng / Lê Thị Hồng Phượng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 79tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Biện pháp. 3. Hiệu quả. 4. Nguồn nhân lực. 5. Long Trọng.
6.   Lê Thị Phương Thảo. Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Một thành viên điện chiếu sáng Hải Phòng / Lê Thị Phương Thảo.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 106tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Kế toán. 3. Tài sản cố định. 4. Điện chiếu sáng.
7.   Nguyễn Thị Thúy Nhung. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh / Nguyễn Thị Thúy Nhung.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 56tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Giải pháp. 3. Hiệu quả. 4. Quản lý. 5. Trang Khanh.
8.    Nguyễn Thị Trang. Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Đức / Nguyễn Thị Trang.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 74tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Tuyển dụng. 3. Nhân sự. 4. Nhật Đức.
9.   Phan Thị Mỹ Ngọc. Chiến lược phát triển lớp Quản trị kinh doanh tài năng cho Khoa Quản trị kinh doanh của trường Đại học Dân lập Hải phòng / Phan Thị Mỹ Ngọc.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 58tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Chiến lược. 3. Phát triển. 4. Quản trị kinh doanh tài năng. 5. Đại học Dân lập Hải phòng.
10.  Nguyễn Đỗ Phương Anh. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH eL-Tec Việt Nam / Nguyễn Đỗ Phương Anh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 84tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Kế toán. 3. Doanh thu. 4. Chi phí. 5. Kết quả kinh doanh. 6. eL-Tec Việt Nam.
11. Đào Ngọc Trâm. Một số giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng tại khu vực Duyên Hải Bắc Bộ / Đào Ngọc Trâm.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 66tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Giải pháp. 3. Marketing. 4. Sản phẩm. 5. Gas Petrolimex.
12.  Hoàng Thị Oanh. Thực trạng và giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Phúc Hoàng Kim / Hoàng Thị Oanh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 69tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Giải pháp. 3. Người lao động. 4. Phúc Hoàng Kim.
13.  Bùi Thanh Hằng. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đức Tài / Bùi Thanh Hằng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 78tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Kế toán. 3. Doanh thu. 4. Chi phí. 5. Kết quả kinh doanh. 6. Đức Tài.
14.  Bùi Thị Hương Giang. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Khách sạn Level thuộc Công Ty CP Đầu tư & Du lịch LV / Bùi Thị Hương Giang.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 67tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Giải pháp. 3. Hiệu quả. 4. Nguồn nhân lực. 5. Khách sạn. 6. Level.
15.  Đàm Nhật Duy. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần giáo dục quốc tế Popodoo Hải Phòng / Đàm Nhật Duy.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 65tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Giải pháp. 3. Hiệu quả. 4. Nguồn nhân lực. 5. Popodoo.
16.  Đào Bích Phương. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng / Đào Bích Phương.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 75tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Biện pháp. 3. Hiệu quả. 4. Nguồn nhân lực. 5. Gas Petrolimex.
17.  Đoàn Thị Liên. Chiến lược marketing nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thép tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Thương Mại Trang Khanh / Đoàn Thị Liên.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 62tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Chiến lược. 3. Marketing. 4. Thị trường. 5. Sản phẩm. 6. Trang Khanh.
18.  Đoàn Tường Linh. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Toàn Thắng / Đoàn Tường Linh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 71tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Biện pháp. 3. Hiệu quả. 4. Nguồn nhân lực. 5. Toàn Thắng.
19.  Lê Thị Hoa. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Tâm Chiến / Lê Thị Hoa.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 71tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Hiệu quả. 3. Kinh doanh. 4. Tâm Chiến.
20.  Lý Thị Thu Hiền. Thực trạng hoạt động marketing và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại công ty TNHH Tâm Chiến / Lý Thị Thu Hiền.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 66tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Marketing. 3. Giải pháp. 4. Hiệu quả. 5. Tâm Chiến.
21.  Ngô Thị Phương Linh. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Ngô Quyền / Ngô Thị Phương Linh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 66tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Giải pháp. 3. Hiệu quả. 4. Nguồn nhân lực. 5. Ngô Quyền.
22. Nguyễn Mai Ninh. Một số giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của khách sạn LEVEL thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch LV / Nguyễn Mai Ninh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 81tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Giải pháp. 3. Marketing. 4. Kinh doanh. 5. Khách sạn LEVEL.
23. Nguyễn Thị Hồng Duyên. Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ lao động cho các doanh nghiệp tại Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Đào tạo Lê Mạnh / Nguyễn Thị Hồng Duyên.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 87tr.
      1.     Quản trị kinh doanh. 2. Giải pháp. 3. Hỗ trợ lao động. 4. Doanh nghiệp. 5. Lê Mạnh.
24.  Nguyễn Thị Quyên. Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng / Nguyễn Thị Quyên.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 77tr.
      1.     Quản trị kinh doanh. 2. Biện pháp. 3. Tiêu thụ. 4. Sản phẩm. 5. Gas Petrolimex.
25.  Nguyễn Thị Thu Huyền. Lập dự án đầu tư mở trung tâm đào tạo và kết nối việc làm của Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Đào tạo Lê Mạnh / Nguyễn Thị Thu Huyền.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 72tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Dự án. 3. Đào tạo. 4. Lê Mạnh.
26.  Nguyễn Thư Thư. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Xí nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp / Nguyễn Thư Thư.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 101tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Kế toán. 3. Doanh thu. 4. Chi phí. 5. Kết quả kinh doanh. 6. Đồng Hiệp.
27.  Phạm Thị Hải Yến. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh / Phạm Thị Hải Yến.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 78tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Giải pháp. 3. Hiệu quả. 4. Marketing. 5. Trang Khanh.
28. Phạm Thị Hồng Hạnh. Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh / Phạm Thị Hồng Hạnh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 71tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Phân tích. 3. Tài chính. 4. Giải pháp. 5. Xuất nhập khẩu. 6. Quảng Ninh.
29. Phạm Thị Ngọc. Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân sự tại công ty TNHH Tâm Chiến / Phạm Thị Ngọc.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 72tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Hiệu quả. 3. Nhân sự. 4. Tâm Chiến.
30. Tô Hoài Anh. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Chấn Phong / Tô Hoài Anh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 108tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Kế toán. 3. Doanh thu. 4. Chi phí. 5. Kết quả kinh doanh. 6. Chấn Phong.
31.  Trần Thị Hồng Nhung. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng lao động  tại công ty Cổ phần Điện tử Hàng Hải MEC / Trần Thị Hồng Nhung.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 79tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Biện pháp. 3. Quản lý. 4. Lao động. 5. MEC.
32.  Trần Thị Phương Huyền. Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán nhằm quản lý tốt công nợ tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh / Trần Thị Phương Huyền.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 82tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Kế toán. 3. Thanh toán. 4. Quản lý. 5. Công nợ. 6. Thanh Linh.
33.  Trịnh Thu Thủy. Một số giải pháp marketing nhằm tăng doanh thu của khách sạn Level thuộc công ty cổ phần đầu tư và du lịch LV Hải Phòng / Trịnh Thu Thủy.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 64tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Giải pháp. 3. Marketing. 4. Doanh thu. 5. Khách sạn Level.
34. Vũ Hoàng Dương. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics tại Công ty TNHH thương mại và vận tải Hưng Phát / Vũ Hoàng Dương.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 69tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. Giải pháp. 3. Hiệu quả. 4. Kinh doanh. 5. Logistics.6 . Hưng Phát.
Ngành Văn hóa du lịch
1.   Nguyễn Thị Dung. Khai thác các giá trị của Thăng Long Tứ Trấn phục vụ phát triển du lịch tôn giáo         tín ngưỡng / Nguyễn Thị Dung.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 89tr.
 1. Văn hóa du lịch. 2. Thăng Long Tứ Trấn. 3. Du lịch. 4. Tôn giáo. 5. Tín ngưỡng.
2.   Vũ Thị Thùy Linh. Giải pháp phát triển loại hình du lịch homestay theo hướng bền vững tại khu bảo           tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long - Ninh Bình / Vũ Thị Thùy Linh.- H. : Đại học Dân lập Hải             Phòng, 2015.- 92tr.
 1. Văn hóa du lịch. 2. Du lịch. 3. Homestay. 4. Vân Long. 5. Ninh Bình.
3.   Trần Thị Kim Trang. Tìm hiểu điều kiện phát triển loại hình du lịch mạo hiểm tại Hà Giang / Trần Thị         Kim Trang.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 108tr.
 1. Văn hóa du lịch. 2. Du lịch. 3. Mạo hiểm. 4. Hà Giang.
4.   Vũ Trọng Thắng. Tìm hiểu loại hình du lịch phượt trong giới trẻ hiện nay - khảo sát qua một số điểm         du lịch tiêu biểu tại Tây Bắc / Vũ Trọng Thắng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 96tr.
 1. Văn hóa du lịch. 2. Du lịch. 3. Phượt. 4. Tây Bắc.                                                              
Ngành Điện tự động công nghiệp
1.   Vũ Văn Luận. Thiết kế, lập trình hệ thống tự động bơm và trộn liệu sử dụng PLC S7-200 / Vũ Văn Luận.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 77tr.
1. Điện tự động công nghiệp. 2. Thiết kế. 3. Lập trình. 4. Hệ thống tự động bơm. 5. PLC S7-200.
2.   Lê Quang Tuyến. Tìm hiểu động cơ một chiều không chổi than / Lê Quang Tuyến.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 125tr.
1. Điện tự động công nghiệp. 2. Động cơ. 3. Một chiều. 4. Chổi than.
3.   Nguyễn Văn Mạnh. Tìm hiểu động cơ một chiều nam châm vĩnh cửu không chổi than / Nguyễn Văn Mạnh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 71tr.
1. Điện tự động công nghiệp. 2. Động cơ. 3. Một chiều. 4. Nam châm. 5. Chổi than.
4.   Phạm Hồng Hoàng. Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà Hải Phòng Tower / Phạm Hồng Hoàng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 71tr.
1. Điện tự động công nghiệp. 2. Thiết kế. 3. Báo cháy. 4. Hải Phòng Tower.
5.   Nguyễn Văn Tiếp. Thiết kế cung cấp điện cho xã Lâm Động - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng / Nguyễn Văn Tiếp.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 55tr.
1. Điện tự động công nghiệp. 2. Thiết kế. 3. Cung cấp điện. 4. Lâm Động. 5. Thuỷ Nguyên.        
6.   Bùi Văn Sơn. Xây dựng hệ thống điện gió sử dụng động cơ xe đạp điện làm máy phát / Bùi Văn Sơn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 74tr.
1. Điện tự động công nghiệp. 2. Điện gió. 3. Động cơ. 4. Xe đạp điện. 5. Máy phát.
7.   Vũ Bảo Long. Thiết kế, lập trình nhà giữ xe tự động sử dụng PLC S7-200 / Vũ Bảo Long.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 80tr.
1. Điện tự động công nghiệp. 2. Thiết kế. 3. Lập trình. 4. Nhà giữ xe. 5. Tự động. 6. PLC S7-200.
8.   Trần Huy Tùng. Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện Uông Bí 2 gồm 2 tổ máy, công suất mỗi tổ là 150 MW / Trần Huy Tùng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 57tr.
1. Điện tự động công nghiệp. 2. Thiết kế. 3. Điện. 4. Nhà máy nhiệt điện. 5. Uông Bí.
9.   Nguyễn Thành Đạt. Thiết kế cung cấp điện cho cảng Đình Vũ Hải Phòng / Nguyễn Thành Đạt.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 110tr.
1. Điện tự động công nghiệp. 2. Thiết kế. 3.Cung cấp điện. 4. Đình Vũ.
10. Trần Hồng Nam. Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ cho hệ thống điều khiển mức nước và kiểm chứng trên matlab-Simulink / Trần Hồng Nam.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 72tr.
1. Điện tự động công nghiệp. 2. Điều khiển mờ. 3. Hệ thống. 4. Matlab. 5. Simulink.
11.  Lương Duy Chinh. Tìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu quy trình vận hành an toàn thiết bị điện / Lương Duy Chinh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 101tr.
1. Điện tự động công nghiệp. 2. Quy trình. 3. Sản xuất. 4. Điện năng. 5. Thiết bị điện.
Ngành Điện tử viễn thông
1.   Trần Hoàng Sơn. Thiết kế trạm BTS của MobiFone tại Hải Phòng / Trần Hoàng Sơn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 65tr.
1. Điện tử viễn thông. 2. Thiết kế. 3. Hệ thống. 4. Độ ẩm.
2.   Hoàng Thị Lan Anh. Thiết kế trạm BTS của MobiFone tại Hải Phòng / Hoàng Thị Lan Anh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 65tr.
1. Điện tử viễn thông. 2. Thiết kế. 3. Trạm BTS. 4. MobiFone.
3.   Nguyễn Văn Kiên. Nghiên cứu mạch điện ổn định nguồn cung cấp cho đèn LED chiếu sáng / Nguyễn Văn Kiên.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 70tr.
1. Điện tử viễn thông. 2. Mạch điện. 3. Đèn LED. 4. Chiếu sáng.
Ngành Môi trường
1.   Bùi Thị Hoàng Anh. Nghiên cứu khả năng xử lý Cr6+  trong nước bằng  thải của vật liệu hấp phụ chế tạo từ lá thông / Bùi Thị Hoàng Anh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 62tr.
1. Môi trường. 2. Xử lý. 3. Cr6+. 4. Vật liệu hấp phụ. 5. Lá thông.
2.   Phùng Thị Hảo. Đánh giá hiện trạng môi trường nước khu vực đảo Bạch Long Vĩ / Phùng Thị Hảo.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 66tr.
1. Môi trường. 2. Hiện trạng. 3. Môi trường nước. 4. Bạch Long Vĩ .
3.   Lê Thị Hiền. Đánh giá hiện trạng môi trường nước của đảo Phú Quốc / Lê Thị Hiền.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 68tr.
1. Môi trường. 2. Hiện trạng. 3. Môi trường nước. 4. Phú Quốc.
4.   Lê Văn Hiếu. Nghiên cứu khả năng xử lý Fe3+ trong nước bằng silicagel / Lê Văn Hiếu.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 40tr.
1. Môi trường. 2. Xử lý. 3. Fe3+ . 4. Silicagel.
5.   Lưu Thị Huế. Nghiên cứu khả năng xử lý Cr6+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ đậu tương / Lưu Thị Huế.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 51tr.
1. Môi trường. 2. Xử lý. 3. Cr6+ . 4. Vật liệu hấp phụ. 5. Vỏ đậu tương.
6.   Phạm Thị Lanh. Hiện trạng môi trường nước sông Chanh Dương đoạn chảy qua huyện Vĩnh Bảo – Hải Phòng / Phạm Thị Lanh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 49tr.
1. Môi trường. 2. Hiện trạng. 3. Môi trường nước. 4. Sông Chanh Dương.
7.   Trần Thị Liên. Nghiên cứu khả năng xử lý Fe3+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ quả sầu riêng / Trần Thị Liên.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 46tr.
1. Môi trường. 2. Nghiên cứu. 3. Xử lý. 4. Fe3+ . 5. Vật liệu hấp phụ. 6. Vỏ quả sầu riêng.
8.   Phạm Thị Loan. Xử lý nước thải bệnh viện bằng  bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm  trồng cây dòng đứng và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh viện / Phạm Thị Loan.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 62tr.
1. Môi trường. 2. Xử lý. 3. Nước thải. 4. Bệnh viện. 5. Bãi lọc ngầm.
9.   Phạm Hoàng Long. Đánh giá tác động môi trường từ hoạt động của Công ty Cổ phần công nghiệp nặng Cửu Long / Phạm Hoàng Long.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 63tr.
1. Môi trường. 2. Tác động. 3. Cửu Long.
10.  Nguyễn Thị Mơ. Hiện trạng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Thủy Nguyên / Nguyễn Thị Mơ.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 74tr.
1. Môi trường. 2. Hiện trạng. 3. Xử lý. 4. Chất thải rắn. 5. Thủy Nguyên.
11.  Vũ Thị Hồng Nhung. Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường KCN Nomura – Hải Phòng / Vũ Thị Hồng Nhung.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 45tr.
1. Môi trường. 2. Hiện trạng. 3. Nomura Hải Phòng.
12.  Đinh Thị Thiên Ngân. Xử lý nước thải bệnh viện bằng  bể tự hoại kết hợp bãi lọc ngầm  trồng cây dòng ngang và ứng dụng tính toán mô hình xử lý cho một bệnh viện / Đinh Thị Thiên Ngân.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 51tr.
1. Môi trường. 2. Xử lý. 3. Nước thải. 4. Bệnh viện. 5. Bãi lọc ngầm.
13. Nguyễn Quốc Pháp. Thiết kế bãi lọc trồng cây dòng chảy ngay xử lý nước thải sinh hoạt / Nguyễn Quốc Pháp.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 58tr.
1. Môi trường. 2. Thiết kế. 3. Bãi lọc. 4. Xử lý. 5. Nước thải sinh hoạt.
14.  Bùi Thị Hoàng Anh. Nghiên cứu khả năng xử lý Cr6+  trong nước bằng  thải của vật liệu hấp phụ chế tạo từ lá thông / Bùi Thị Hoàng Anh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 62tr.
1. Môi trường. 2. Xử lý. 3. Cr6+. 4. Vật liệu hấp phụ. 5. Lá thông.
15. Nguyễn Thị Xuân. Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy mạ kẽm và chế tạo kết cấu thép của Công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2 / Nguyễn Thị Xuân.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 79tr.
1. Môi trường. 2. Tác động. 3 Lisemco 2.
16. Mai Thị Thu Thảo. Nghiên cứu xử lý Fe3+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã café / Mai Thị Thu Thảo.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 52tr.
1. Môi trường. 2. Xử lý. 3. Fe3+. 4. Nước. 5. Vật liệu hấp phụ. 6. Bã café.
Ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
1.   Trương Quang Huy. Chi cục thuế Thủy Nguyên – Hải Phòng / Trương Quang Huy.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 212tr.
1. Xây dựng dân dụng. 2. Chi cục thuế. 3. Thủy Nguyên.
2.   Nguyễn Thái Hà. Nhà làm việc khối cơ quan sự nghiệp / Nguyễn Thái Hà.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 160tr.
1. Xây dựng dân dụng. 2. Nhà làm việc. 3. Thái Bình.
3.   Phạm Tiến Nhật. Chung cư Hoa Phượng / Phạm Tiến Nhật.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 181tr.
1. Xây dựng dân dụng. 2. Chung cư. 3. Hoa Phượng.
4.   Phạm Hữu Mạnh. Ký túc xá 9 tầng trường Đại học Mỏ địa chất / Phạm Hữu Mạnh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 141tr.
1. Xây dựng dân dụng. 2. Ký túc xá. 3. Đại học Mỏ địa chất.
5.   Vũ Minh Phụng. Nhà làm việc Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội / Vũ Minh Phụng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 226tr.
1. Xây dựng dân dụng. 2. Nhà làm việc. 3. Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội.
6.   Trần Hải Phong. Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình / Trần Hải Phong.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 185tr.
1. Xây dựng dân dụng. 2. Ngân hàng. 3. Đông Á. 4. Thái Bình.
7.   Bùi Quang Anh. Ngân hàng Viettinbanhk Bắc Hà Nội / Bùi Quang Anh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 180tr.
1. Xây dựng dân dụng. 2. Ngân hàng. 3. Viettinbanhk. 4. Hà Nội.
8.   Trần Văn Thường. Chung cư cao tầng CT1 - Đà Nẵng / Trần Văn Thường.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 216tr.
1. Xây dựng dân dụng. 2. Chung cư. 3. CT1. 4. Đà Nẵng.
9.   Nguyễn Xuân Cương. Trung tâm y tế Bắc Ninh / Nguyễn Xuân Cương.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 208tr.
1. Xây dựng dân dụng. 2. Trung tâm y tế. 3. Bắc Ninh.
10. Nguyễn Đức Tuyên. Bệnh viện điều dưỡng Hà Nội / Nguyễn Đức Tuyên.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 197tr.
1. Xây dựng dân dụng. 2. Bệnh viện. 3. Điều dưỡng. 4. Hà Nội.
11. Nguyễn Văn Thiện. Trung tâm công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội / Nguyễn Văn Thiện.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 213tr.
1. Xây dựng dân dụng. 2. Trung tâm công nghệ. 3. Đại học Quốc gia. 4. Hà Nội.
12. Phan Tuấn Ngọc. Trường đào tạo nghề tỉnh Gia Lai / Phan Tuấn Ngọc.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 176tr.
1. Xây dựng dân dụng. 2. Trường đào tạo nghề. 3. Gia Lai.
13. Vũ Trường Thi. Nhà làm việc công ty than Uông Bí / Vũ Trường Thi.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 182tr.
1. Xây dựng dân dụng. 2. Nhà làm việc. 3. Công ty than. 4. Uông Bí.
14. Vũ Thành Vĩnh. Trụ sở làm việc công ty nông nghiệp Hải Dương / Vũ Thành Vĩnh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 204tr.
1. Xây dựng dân dụng. 2. Trụ sở làm việc. 3. Công ty nông nghiệp. 4. Hải Dương.
Ngành Kiến trúc
1.   Nguyễn Nhâm Thân. Bảo tàng sinh vật biển Cát Bà tại thị trấn Cát Bà / Nguyễn Nhâm Thân.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 42tr.
1. Kiến trúc. 2. Bảo tàng. 3. Sinh vật biển. 4. Cát Bà.
2.   Nguyễn Văn Tân. Bảo tàng sinh vật biển Cái Bèo Cát Bà Hải Phòng / Nguyễn Văn Tân.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 19tr.
1. Kiến trúc. 2. Bảo tàng. 3. Sinh vật biển. 4. Cái Bèo. 5. Cát Bà.
3.   Phạm Hoài Nam. Nhà văn hóa quân Hải An / Phạm Hoài Nam.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 19tr.
1. Kiến trúc. 2. Nhà văn hóa. 3. Hải An.
4.   Bùi Xuân Trường. Trung tâm thương mại và văn phòng đường Lê Hồng Phong, Hải Phòng / Bùi Xuân Trường.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 22tr.
1. Kiến trúc. 2. Trung tâm thương mại. 3. Lê Hồng Phong.
5.   Lê Mạnh Cường. Chung cư sinh thái cao tầng Phương Lưu / Lê Mạnh Cường.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 30tr.
1. Kiến trúc. 2. Chung cư. 3. Phương Lưu.
6.   Phạm Quang Duy. Trung tâm văn hóa Thanh niên Bắc Sông Cấm / Phạm Quang Duy.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 36tr.
1. Kiến trúc. 2. Trung tâm văn hóa. 3. Bắc Sông Cấm.
7.   Nguyễn Văn Đại. Thư viện tổng hợp / Nguyễn Văn Đại.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 27tr.
1. Kiến trúc. 2. Thư viện tổng hợp. 3. Hải Phòng.
8.   Bế Thị Lằm. Chỉnh trang mặt đứng truyến phố Trần Nguyên Hãn - Thành phố Hải Phòng / Bế Thị Lằm.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 30tr.
1. Kiến trúc. 2. Trần Nguyên Hãn. 3. Hải Phòng.
9.   Bùi Văn Tự. Khách sạn cao cấp Sông Giá - Thủy Nguyên - Hải Phòng / Bùi Văn Tự.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 34tr.
1. Kiến trúc. 2. Khách sạn. 3. Sông Giá. 4. Thủy Nguyên.
10. Lê Mạnh Tú. Trung tâm thương mại và cao ốc văn phòng / Lê Mạnh Tú.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 25tr.
1. Kiến trúc. 2. Trung tâm thương mại. 3. Cao ốc văn phòng.
11. Vũ Văn Đệ. Khách sạn Hải Phòng / Vũ Văn Đệ.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 32tr.
1. Kiến trúc. 2. Khách sạn. 3. Hải Phòng.
12. Nguyễn Thị Hường. Khu vui chơi sáng tạo thiếu nhi Hải Phòng / Nguyễn Thị Hường.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 16tr.
1. Kiến trúc. 2. Khu vui chơi. 3. Thiếu nhi. 4. Hải Phòng.
13. Nguyễn Tiến Mạnh. Khách sạn Hòn Dấu - Đồ Sơn / Nguyễn Tiến Mạnh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 31tr.
1. Kiến trúc. 2. Khách sạn. 3. Hòn Dấu. 4. Đồ Sơn.
14. Phạm Trung Thắng. Cao ốc văn phòng lô A - 23 đường Lê Hồng Phong - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng / Phạm Trung Thắng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 25tr.
1. Kiến trúc. 2. Cao ốc văn phòng. 3. Lê Hồng Phong.
15. Nguyễn Thị Thu Huyền. Quy hoạch chi tiết 1/500 khu nghỉ dưỡng bản Hồng Lứu tỉnh Điện Biên / Nguyễn Thị Thu Huyền.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 25tr.
1. Kiến trúc. 2. Khu nghỉ dưỡng. 3. Hồng Lứu. 4. Điện Biên.   
16.  Nguyễn Thị Hải Hà. Kết nối không gian đô thị cũ và mới - Phường Tân Mai - Quân Hoàng Mai - Hà Nội / Nguyễn Thị Hải Hà.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 55tr.
1. Kiến trúc. 2. Đô thị. 3. Tân Mai. 4. Hà Nội.
17. Đỗ Thị Hạnh. Quy hoạch khu du lịch nghỉ dưỡng Đồ Sơn / Đỗ Thị Hạnh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 41tr.
1. Kiến trúc. 2. Quy hoạch. 3. Khu du lịch. 4. Đồ Sơn.
18. Nguyễn Văn Luân. Khu đô thị dành cho người thu nhập trung bình tại Kiến An - Hải Phòng / Nguyễn Văn Luân.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 32tr.
1. Kiến trúc. 2. Khu đô thị. 3. Kiến An. 4. Hải Phòng.
19. Trần Tuấn Dương. Khách sạn Đồ Sơn / Trần Tuấn Dương.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 29tr.
1. Kiến trúc. 2. Khách sạn. 3. Đồ Sơn.
20. Bùi Hải Yến. Khu đô thị ven sông Lạch Tray / Bùi Hải Yến.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 32tr.
1. Kiến trúc. 2. Khu đô thị. 3. Lạch Tray.
21. Vũ Duy Thành. Trung tâm văn hóa thanh niên Đà Nẵng / Vũ Duy Thành.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 18tr.
1. Kiến trúc. 2. Trung tâm văn hóa. 3. Đà Nẵng.
22. Nguyễn Trung Dũng. Sân vận động Cảng Hải Phòng / Nguyễn Trung Dũng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 16tr.
1. Kiến trúc. 2. Sân vận động. 3. Cảng Hải Phòng.
23. Hà Văn Vương. Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần An Lão - Hải Phòng / Hà Văn Vương.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 25tr.
1. Kiến trúc. 2. Bệnh viện. 3. Tâm thần. 4. An Lão.
24. Trần Văn Phương. Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Quốc tế Ninh Bình / Trần Văn Phương.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 30tr.
1. Kiến trúc. 2. Bệnh viện. 3. Chấn thương. 4. Ninh Bình.
25. Vũ Tùng Linh. Bệnh viện Quốc tế Hữu Nghị thành phố Hải Dương / Vũ Tùng Linh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 28tr.
1. Kiến trúc. 2. Bệnh viện. 3. Hữu Nghị. 4. Hải Dương.
26. Nguyễn Thị Nguyệt. Quy hoạch khu du lịch sinh thái đảo Vân Hải / Nguyễn Thị Nguyệt.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 48tr.
1. Kiến trúc. 2. Quy hoạch. 3. Du lịch sinh thái. 4. Vân Hải.
27. Nguyễn Như Huy. Khách sạn du lịch biển / Nguyễn Như Huy.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 21tr.
1. Kiến trúc. 2. Khách sạn. 3. Du lịch biển.
28. Đặng Thị Hoa. Trường THPT Quốc tế RMIT Hải Phòng / Đặng Thị Hoa.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 15tr.
1. Kiến trúc. 2. Trường học. 3. RMIT. 4. Hải Phòng.
29. Vũ Đình Hảo. Câu lạc bộ thể thao thanh niên / Vũ Đình Hảo.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 34tr.
1. Kiến trúc. 2. Câu lạc bộ thể thao. 3. Thanh niên.
30. Phạm Văn Sỹ. Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động vùng Duyên hải Bắc bộ / Phạm Văn Sỹ.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 24tr.
1. Kiến trúc. 2. Trung tâm đào tạo. 3. Duyên hải Bắc Bộ.     
Ngành Công nghệ thông tin
1.   Đoàn Thế Hùng. Xây dựng chương trình quản lý thực phẩm hàng ngày tại một trường mầm non / Đoàn Thế Hùng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 104tr.
1. Công nghệ thông tin. 2. Quản lý thực phẩm. 3. Mầm non. 4. Bảo Châu.
2.   Nguyễn Thị Thu Khuyên.  Xây dựng chương trình quản lý nhập và bán hàng cho cửa hàng Giày Chuẩn 68 / Nguyễn Thị Thu Khuyên.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 96tr.
1.     Công nghệ thông tin. 2.  Nhập hàng. 3. Bán hàng.4. Giầy Chuẩn 68.
3.   Trần Văn Việt. Xây dựng chương trình quản lý các lớp học ngoại ngữ tại một trung tâm đào đạo / Trần Văn Việt.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 61tr.
1.     Công nghệ thông tin. 2. Lớp học. 3. Trung tâm ngoại ngữ. 4. Công tác quản lý.
4.   Nguyễn Văn Thành. Xây dựng chương trình quản lý tài sản cố định ở một khách sạn / Nguyễn Văn Thành.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 64tr.
1.     Công nghệ thông tin. 2. Quản lý tài sản. 3. Khách sạn.
5.   Nguyễn Văn Phú. Tìm hiểu kỹ thuật cho phép đăng ký người dùng qua tài khoản facebook và google / Nguyễn Văn Phú.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 65tr.
1.     Công nghệ thông tin. 2. Đăng ký người dùng. 3. Tài khoản. 4. Facebook. 5. Google.
6.   Lê Duy Tùng. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng của siêu thị điện máy MEDIAMART / Lê Duy Tùng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 83tr.
1.     Công nghệ thông tin. 2. Quản lý bán hàng. 3. Siêu thị điện máy. 4. MEDIAMART.
7.   Nguyễn Thị Lương. Kiểm tra, sửa lỗi chính tả cho dữ liệu Blog / Nguyễn Thị Lương.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 43tr.
1.     Công nghệ thông tin. 2. Kiểm tra chính tả. 3. Sửa lỗi chính tả. 4. Blog.
8.   Hoàng Thanh Tùng. Tìm hiểu kỹ thuật phân đoạn ảnh bán giám sát / Hoàng Thanh Tùng.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 55tr.
1.     Công nghệ thông tin. 2. Phân đoạn ảnh. 3. Kỹ thuật.
9.   Nguyễn Tâm Phước. Xây dựng ứng dụng quản lý giao việc / Nguyễn Tâm Phước.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 71tr.
1.     Công nghệ thông tin. 2. Ứng dụng. 3. Quản lý. 4. Giao việc.
10. Vũ Ngọc Anh. Nghiên cứu và xây dựng một thuật toán mã hóa thông điệp nhờ kết hợp giữa mật mã chuyển vị và mật mã VIGENERE / Vũ Ngọc Anh.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 70tr.
1.     Công nghệ thông tin. 2. Thuật toán. 3. Mã hóa. 4. Mật mã. 5. Chuyển vị. 6. Vigenere.
11. Phạm Anh Toàn. Tra cứu ảnh dựa trên nội dung với phản hồi liên quan sử dụng mô hình học trên đồ thị / Phạm Anh Toàn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 61tr.
1.     Công nghệ thông tin. 2. Tra cứu ảnh. 3. Mô hình học. 4. Đồ thị.

Trung tâm Thông tin Thư viện  

 
 
                                                                
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn