TIN TỨC HPU

  Thứ hai, 03/11/2014 - 03:52:59

Chương trình đào tạo ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp hệ Liên thông

Đào tạo kỹ sư hệ liên thông ngành “Xây dựng Dân dụng & công nghiệp ” có phẩm chất chính trị tốt, thực sự yêu nghề, có năng lực tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ thi công xây dựng công trình. Nắm vững và thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có trình độ ngoại ngữ và kiến thức khoa học cơ bản, có năng lực chuyên môn, nắm bắt kịp thời công nghệ xây dựng Dân dụng & công nghiệp và giải quyết được những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Có khả năng tiếp cận tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, áp dụng vào điều kiện thực tế của đất nước, góp phần đưa công nghệ xây dựng Dân dụng & công nghiệp Việt Nam đạt được trình độ của các nước tiên tiến trong khu vực.
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn