TIN TỨC HPU

  Thứ hai, 03/11/2014 - 03:50:47

Chương trình đào tạo ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp

Đào tạo kỹ sư “Kỹ thuật công trình’’ có phẩm chất chính trị tốt, trung thành với Tổ quốc, thực sự yêu nghề, có năng lực tổ chức, nắm vững và thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có trình độ ngoại ngữ tốt, có kiến thức khoa học cơ bản vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu, nắm bắt kịp thời và giải quyết được những vấn đề về khoa học công nghệ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp do thực tiễn đặt ra. Có tiềm năng để tiếp cận với những tiến bộ của khoa học công nghệ hiện đại, áp dựng vào điều kiện thực tế của đất nước, góp phần đưa khoa học công nghệ Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp của Việt Nam đạt trình độ các nước trong khu vực và thế giới.
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn