TIN TỨC HPU

  Thứ ba, 19/11/2013 - 14:27:53

Kế hoạch năm học 2013 - 2014

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch năm học 2013-2014, Khóa 13,14,15,16

1. Thời gian học:

Buổi sáng: Từ 6h30 đến 11h30

Buổi chiều: Từ 12h30 đến 17h30

2. Lịch học:

Stt

Nội dung

Ngày tháng

Số tuần

Ghi chú

1.

Học kỳ 1

12/08/2013 – 30/11/2013

15 tuần học + 01 tuần dự trữ

 

2.

Thi học kỳ 1

02/12/2013 – 12/01/2014

04 tuần thi đi + 02 tuần thi lại

 

3.

Học kỳ 2

13/01/2014 – 18/05/2014

15 tuần học + 01 tuần dự trữ

 

4.

Nghỉ Tết

26/01/2014 – 09/02/2014

02 tuần

Từ 26/12 âm lịch đến 10/01 âm lịch

5.

Thi kỳ 2

19/05/2014 – 29/06/2014

04 tuần thi đi + 02 tuần thi lại

 

6.

Nghỉ hè

30/06/2014 – 10/08/2014

06 tuần

 

7.

Học kỳ phụ

30/06/2014 – 10/08/2014

04 tuần học + 02 tuần thi

 

3. Lịch đăng ký tín chỉ cho SV khóa 13,14,15,16:

Học kỳ

Đăng ký chính thức

Công bố huỷ lớp

Đăng ký bổ sung

1

ĐH13+CĐ7+ĐH14+CĐ8: 15/07 – 27/07/2013

ĐH15+ĐH16+CĐ9: 22/07 – 27/07/2013

30/07/2013

31/07/2013 – 07/08/2013

2

ĐH14+CĐ8+ĐH15+CĐ9: 16/12 – 29/12/2013

ĐH16+ĐH17+CĐ10: 23/12 – 29/12/2013

31/12/2013

02/01/2014 – 08/01/2014

4. Dự kiến kế hoạch tốt nghiệp

Đợt

Nội dung

Thời gian

Số tuần

I

Thực tập tốt nghiệp

Đăng ký: 30/12/2013 – 05/01/2014

01 tuần

Đi thực tập: 13/01/2014 – 16/03/2014

06 tuần + 01 dự trữ

Làm tốt nghiệp

Đăng ký: 17/03 – 21/03/2014

01 tuần

Thực hiện: 24/03 – 29/06/2014

14 tuần

II

Thực tập tốt nghiệp

Đăng ký: 16/06 – 22/06/2014

01 tuần

Đi thực tập: 30/06 – 17/08/2014

06 tuần + 01 dự trữ

Làm tốt nghiệp

Đăng ký: 18/08 – 22/08/2014

01 tuần

Thực hiện: 25/08 – 30/11/2014

14 tuần

III

Làm tốt nghiệp

Đăng ký: 05/01 – 09/01/2015

01 tuần

Thi tốt nghiệp: 12/01 – 08/02/2015

04 tuần

Phòng Đào tạo
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn