TIN TỨC HPU

  Thứ ba, 19/11/2013 - 10:12:42

Giáo trình Lịch sử kinh tế - Sách mới tại Trung tâm Thông tin - Thư viện

Để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, nghiên cứu môn học, Bộ môn Lịch sử kinh tế - Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã biên soạn mới cuốn Giáo trình Lịch sử kinh tế do GS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh; TS. Phạm Huy Vinh; TS. Trần Khánh Hưng làm chủ biên.

Nội dung cuốn giáo trình này được biên soạn dựa theo những quan điểm đổi mới của Đảng ta về kinh tế và gắn với những đổi mới nhận thức về xu thế phát triển của thời đại. Những vấn đề kinh tế thế giới và Việt Nam đang nóng bỏng và thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng, từ các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia kinh tế đến các tầng lớp dân cư đã được nghiên cứu và kịp thời đưa vào nội dung của giáo trình môn học nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế và kinh doanh.
    Trong quá trình biên soạn cuốn Giáo trình Lịch sử kinh tế lần này, trên cơ sở kế thừa một số nội dung trong các cuốn giáo trình biên soạn lần trước, các tác giả đã kết cấu lại các chương và các tiểu mục trong từng chương; một số nội dung nghiên cứu trong các chương được phân kỳ lại cho phù hợp với cách tiếp cận đánh giá mới. Nội dung các chương đã được bổ sung, cập nhật kịp thời các phát hiện nghiên cứu mới gắn với những chuyển biến ngày càng nhanh chóng và đa dạng của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế các quốc gia, vùng lãnh thổ và quá trình đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam nhằm hướng đến mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
    Cuốn sách dày 686 trang. Ngoài chương 1 với nội dung giới thiệu những vấn đề tổng quan về môn học, đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học. Giáo trình Lịch sử kinh tế gồm 2 phần: 
- Phần 1: Lịch sử kinh tế các nước ngoài
 
- Phần 2: Lịch sử kinh tế Việt Nam.

    Cuốn sách mới được xuất bản quý 4 năm 2012 và hiện đã có tại Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
Mã số sách: 330.09 (Phòng đọc mở - Tầng 5 - Nhà G)
    Trân trọng kính mời các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên tìm đọc!


 
Trung tâm Thông tin - Thư viện
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn