Tin tức HPU

  Thứ sáu, 09/05/2014 - 09:08:09

Cơ hội truy cập, khai thác tài nguyên số nội sinh của Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhằm tăng cường trao đổi tài nguyên thông tin, đặc biệt là nguồn tài nguyên số nội sinh giữa các thư viện trong Liên hiệp thư viện Đại học khu vực phía Bắc (gọi tắt là Liên hiệp) phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên các trường, Liên hiệp đã đề xuất và được Trung tâm thông tin thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội đồng ý cho các thành viên của Liên hiệp ( trong đó có Trung tâm thông tin thư viện trường ĐH Dân lập Hải Phòng) truy cập khai thác một số tài nguyên của Trung tâm thông tin thư viện ĐH Quốc gia Hà Nội.

Nội dung tài nguyên truy cập mở:

·        Kết quả nghiên cứu: 1.200 bài

·        Kỷ yếu hội nghị hội thảo của Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường thành viên: 5.000 bài

·        Tóm tắt luận án, luận văn: 15.000 bài

·        12 chuyên san của Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 1995 đến nay

·        Và nhiều loại hình tài liệu quý hiếm khác.

Địa chỉ truy cập:

                       http://lic.vnu.edu.vn hoặc http://dlib.vnu.edu.vn

 
         Đây là một nguồn tài nguyên số nội sinh lớn và có giá trị khoa học cao của một đơn vị thành viên Liên hiệp chia sẻ đến các đơn vị thành viên. Trân trọng giới thiệu với cán  bộ, giảng viên, học viên cao học, sinh viên truy cập và khai thác hiệu quả cho công việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu.
         Thông tin chi tiết, xin liên hệ qua địa chỉ e-mail : ktngoc@hpu.edu.vn
 
Trung tâm Thông tin - Thư viện
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn