Tin tức HPU

  Thứ hai, 05/05/2014 - 03:18:04

KINH TẾ XANH LÀ GÌ?

Thân thiện, cởi mở và chia sẻ, cách đề cập và dẫn dắt vấn đề tự nhiên, cùng với những ví dụ, những trải nghiệm từ thực tế của Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã tạo ra sự sinh động và sức hấp dẫn cho buổi học tập quán triệt thực hiện chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững được tổ chức tại Trường Đại học Dân lập Hải Phòng ngày 3/5/2014.

Với mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành một thành phố phát triển mạnh về kinh tế nhưng phải đảm bảo đó là nền Kinh tế xanh – Tăng  trưởng xanh.

 

Lựa chọn mô hình tăng trưởng cho thành phố Hải Phòng


Kinh tế xanh chính là phát triển bền vững, đó là sự phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.

Một nền Kinh tế xanh phải đảm bảo mức độ chất khí thải carbon thấp và có thể đo lường được. 

Theo Chương trình Môi Trường của Liên Hiệp Quốc, Kinh Tế Xanh bao gồm 11 lĩnh vực:  Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp, Du lịch, Xây dựng, Đô thị, Giao thông, Năng lượng tái tạo, Chế biến, Chất thải và Đảm bảo nguồn nước.

Mô hình tăng trưởng:  Giảm cường độ phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch; Xanh hóa sản xuất; Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Đó chính là ba mục tiêu cụ thể của thành phố Hải Phòng phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh theo kết luận 72 – KL/TW của Bộ chính trị  trong giai đoạn tới. 

Hiện nay, đối phó với những vấn đề do biến đổi khí hậu gây ra như thiên tai, ô nhiễm môi trường, nước biển dâng không còn là vấn đề riêng  của một quốc gia mà là trách nhiệm chung của toàn cầu. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Do vậy, việc phát triển kinh tế đảm bảo các yếu tố tăng trưởng xanh là vô cùng cần thiết, đặc biệt đối với thành phố Hải Phòng nơi có vị trí chiến lược quan trọng, là đầu mối giao thông và cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc, nơi tập trung rất nhiều khu công nghiệp lớn …

 

 

Bí thư Thành ủy : " Mục tiêu hướng tới của thành phố Hải Phòng trở thành THÀNH PHỐ CẢNG XANH"

 

Trên đây là nội dung tôi đã nhận thức được từ buổi học tập quán triệt Nghị quyết. Phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường là vấn đề cấp thiết hiện nay. Để thực hiện tốt mục tiêu này, rất cần sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân hướng tới một nền Kinh tế Xanh – Tăng trưởng xanh.

 

 

Nguyễn Thị Hồng Quyên

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn