Tin tức HPU

  Thứ tư, 27/11/2013 - 10:48:20

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng thành lập Mạng lưới cộng tác viên phòng chống dịch A - H1N1

Ngày 06 tháng 8 năm 2009, Hiệu trưởng Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng ra bản Quyết định cử Cộng tác viên Y tế trường học gồm 35 người ở các bộ môn, phòng, ban, trung tâm, tổ công tác và một số lớp phó đời sống, trưởng phòng ở của sinh viên.

 

Các Cộng tác viên có nhiệm vụ: Chịu sự chỉ đạo, điều hành quản lý của Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A (H1N1); Thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ, kịp thời mọi nhiệm vụ được Ban chỉ đạo và Trưởng, Phó các đơn vị giao về nội dung Y tế trường học, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch cúm A (H1N1); Trực tiếp chịu trách nhiệm về tuyên truyền hướng dẫn phổ biến và tổ chức thực hiện công tác y tế trường học, chăm lo sức khỏe vệ sinh môi trường, phòng chống dịch cúm A (H1N1) của đơn vị mình được Ban chỉ đạo giao; Kiểm tra theo dõi báo cáo hàng ngày tình hình sức khỏe, diễn biến lây nhiễm cúm A (H1N1) của đơn vị cho Tổ y tế và Ban chỉ đạo để có kế hoạch sử lý kịp thời; tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, tập huấn về công tác y tế trường học, phòng chống dịch A (H1N1); Cộng tác viên y tế trường học hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, kết quả hoạt động được nhà trường ghi nhận, biểu dương khen thưởng vào dịp tổng kết hàng năm.

Quyết định này nhằm cụ thể hóa triển khai thực hiện Quyểt định số 459/2009/QĐ-HT ngày 28 tháng 7 năm 2009 về thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch A(H1N1) của Hiệu trưởng nhà trường thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế về việc phòng chống dịch cúm A(H1N1) trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.


KS. Trần Bá Kim

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn