Tuyển sinh

  Thứ ba, 28/10/2014 - 09:21:04

HPU: Quy chế đào tạo ĐH và CĐ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Quy chế đào tạo ĐH và CĐ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

 

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn