TIN TỨC HPU

  Thứ hai, 25/11/2013 - 09:01:11

Thông báo Điểm trúng tuyển NV1 và NV2 vào Trường Đại học Dân lập Hải Phòng năm 2013

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo năm 2013 được Bộ Giáo dục & Đào tạo giao, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Dân lập Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển NV1 và NV2 năm 2013 của nhà trường như sau:

Tên ngành học

Mã ngành

Điểm trúng tuyển NV1 và NV2 (theo khối thi)

A, A1

B

C

 D1,

 D2,3,4

V (Vẽ*2)

I. Hệ Đại học

Công nghệ thông tin

D480201

13,0

 

 

 

 

 

Kỹ thuật Điện - Điện tử

D510301

13,0

 

 

 

 

 

  - Điện tự động công nghiệp

 

 

 

 

 

  - Điện tử viễn thông

 

 

 

 

 

Kỹ thuật công trình

D580201

13,0

 

 

 

 

 

  - Xây dựng dân dụng & công nghiệp

 

 

 

 

 

  - Xây dựng cầu đường

 

 

 

 

 

  - Cấp thoát nước

 

 

 

 

 

  - Kiến trúc

 

 

 

 

 

13,0

Kỹ thuật môi trường

D520320

13,0

14,0

 

 

 

 

Quản trị kinh doanh

D340101

13,0

 

 

13,5

13,5

 

   - Kế toán kiểm toán

   - Quản trị doanh nghiệp

   - Tài chính ngân hàng

Việt Nam học (Văn hoá du lịch)

D220113

 

 

14,0

13,5

13,5

 

Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh)

D220201

13,0

 

 

13,5

 

 

II. Hệ Cao đẳng

Công nghệ thông tin

C480201

10,0

 

 

 

 

 

Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

C510301

10,0

 

 

 

 

 

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

C510102

10,0

 

 

 

 

 

Kế toán

C340301

10,0

 

 

10,0

10,0

 

Việt Nam học (Văn hoá du lịch)

C220113

 

 

11,0

10,0

10,0

 

Điểm trúng tuyển trên cho đối tượng là học sinh phổ thông KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Hội đồng Tuyển sinh

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn