TIN TỨC HPU

  Thứ hai, 18/11/2013 - 14:34:25

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Công văn số 9535/BGDĐT - KHTC ngày 27/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng xin báo cáo các nội dung chính sau đây

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ

I. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
Năm 2005 trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã công bố Sứ mạng của trường: 
      “Coi trọng sự năng động và sáng tạo, kiến thức và trí tuệ, tính nhân văn và trách nhiệm xã hội, Đại học Dân Lập Hải Phòng luôn nỗ lực không ngừng nhằm cung cấp cơ hội học tập có chất lượng tốt nhất giúp sinh viên phát triển toàn diện trí lực, thể lực và nhân cách. Sinh viên tốt nghiệp của trường là người hiểu rõ bản thân, làm chủ và sử dụng sáng tạo kiến thức phục vụ cộng đồng và xã hội.”
       Sứ mạng của trường thể hiện một cách cô đọng nội hàm chuẩn đầu ra của trường, đề cập đến đạo đức, tư cách, thái độ, trình độ, năng lực của một sinh viên ra trường phải đạt được. 

      Thông qua Sứ mạng, nhà trường đã cam kết với xã hội về chuẩn đầu ra của sinh viên, cụ thể:

a, Các chuẩn đầu ra:

Stt

Nội dung chuẩn đầu ra

Ngày công bố

1

Trình độ chuyên môn: Sinh viên tốt nghiệp trường ĐHDLHP có kỹ năng áp dụng kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tế, có khả năng duy trì, cải thiện và phát triển có hiệu quả các công nghệ có sẵn  và sáng tạo các quy trình công nghệ mới.

 

Năm 2005

2

Đạo đức: Sinh viên tốt nghiệp trường ĐHDLHP có lối sống lành mạnh, có nhân cách trong sáng, có đạo đức của con người mới xã hội chủ nghĩa.

 

Năm 2005

3

Khả năng sử dụng ngoại ngữ: Sinh viên tốt nghiệp trường ĐHDLHP có khả năng viết biên bản ghi nhớ và các báo cáo ngắn, có khả năng đọc, dịch các tài liệu liên quan đến công việc như biên bản ghi nhớ, thư điện tử, tin tức, có khả năng trình bày quy trình sản xuât, tham gia một cách chủ động và trao đổi trong các cuộc họp đồng thời có thể đàm phán qua điện thoại với người nước ngoài: ứng với điểm TOEIC đạt từ 500 đến 600 (đối với ngành kỹ thuật là 500 và 600 đối với ngành kinh tế xã hội)

 

Ngày 02/04/2009

theo QĐ số: 186/2009/QĐ-HT

4

Năng lực thực hành tin học:  Sinh viên tốt nghiệp trường ĐHDLHP có khả năng thao tác thành thạo trên Window XP, có khả năng soạn thảo văn bản trên Word, tạo và xử lý được các bảng, biểu  trên Exel, tạo được các báo cáo trên trình chiếu powerpoint

 

Ngày 08/12/2009 theo QĐ số: 835/2009/QĐ-HT

5

Có khả năng làm việc độc lập đồng thời có khả năng chia sẻ, cộng tác, làm việc theo nhóm, làm việc đồng đội.

Theo sứ  mạng 
12/ 2005

Để sinh viên ra trường có đủ năng lực như đã cam kết với xã hội, nhà trường có:

1. Chương trình đào tạo dựa trên chương trình khung của Bộ, tăng cường những nội dung phát triển khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội như tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm. 

2. Đội ngũ giảng viên có trình độ, nhiệt tình, trách nhiệm.

3. Đội ngũ cán bộ quản lý có kinh nghiệm, sáng tạo, năng động.

4. Trang thiết bị đủ đáp ứng mục tiêu chương trình đào tạo và nhu cầu nghiên cứu phát triển của giảng viên, sinh viên.

5. Cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập , rèn luyện thể lực, thể dục thể thao, vui chơi và các hoạt động văn hóa.

Địa chỉ truy cập: www.hpu.edu.vn

b. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2008 có việc làm: Theo kết quả khảo sát được thực hiện từ tháng 3 - 6/2009:

- Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2008 có việc làm: 81,9 %; trong đó, tỷ lệ sinh viên làm đúng chuyên ngành đào tạo: 86,7 %.

c. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục:

- Năm 2005, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng là một trong 20 trường đầu tiên tham gia kiểm định chất lượng giáo duc.

- Năm 2006, trường đã hoàn thành tự đánh giá.

- Tháng 12/2006, là 1 trong 12 trường Đại học đầu tiên được đánh giá ngoài.

- Tháng 2/2009, Hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục đã ra Thông báo số 116/TB-BGDĐT trong đó nêu rõ: “Hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đạt tiêu chuẩn chất lượng”. 

- Chuẩn đầu ra của các ngành:

- Ngành Kế toán – Kiểm toán

- Ngành Quản trị doanh nghiệp

- Ngành Tài chính ngân hàng

- Ngành Điện tử - Viễn thông

- Ngành Điện tự động công nghiệp

- Ngành Kiến trúc 

- Ngành Xây dựng cầu đường

- Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Ngành Kỹ thuật môi trường

- Ngành Ngoại ngữ

- Ngành Văn hóa du lịch

- Ngành Công nghệ thông tin

II. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

a. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên (tính đến ngày 31/10/2009)

Stt

  Học hàm, học vị

      Phân loại giảng viên

Giáo viên thực hành, cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm

Số sinh viên, học sinh quy đổi trên 1 giảng viên, giáo viên quy đổi

Giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy

Giảng viên cơ    hữu kiêm nhiệm

Giảng viên thỉnh giảng

 

Tổng số

155

21

312

20

17.9 sinh viên/1 giảng viên

 

Trong đó :

 

 

 

 

1

Giáo sư

1

1

7

0

2

Phó Giáo sư

 

 

38

0

3

Tiến TSKH

1

1

 

0

4

Tiến sĩ

3

1

36

0

5

Giảng viên chính

1

1

45

0

6

Thạc sĩ

97

8

136

12

7

Đại học

52

9

50

8

8

Cao đẳng

0

0

0

0

9

Trung cấp

0

0

0

0

b,Cơ sở vật chất:      

Stt

Nội dung

ĐV tính

Tổng số

Đánh giá thực trạng

I

Diện tích đất đai đang sử dụng

ha

151,621

 

II

Số cơ sở đào tạo

cơ sở

2

 

1

Phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, HP

ha

33,289

 

2

Xã Minh Tân, Kiến Thuỵ, HP.

 

118,332

Đang xây dựng

III

Diện tích xây dựng

m2

30.021

 

IV

Giảng đường/phòng học

 

 

Xây dựng kiên cố, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

1

Số phòng học

phòng

76

2

Diện tích

m2

4.246

V

Diện tích hội trường

m2

210

Có đủ thiết bị phục vụ.(âm thanh, Prọjector, wifi…

VI

Phòng máy tính

 

 

- Các máy tính đều có cấu hình cao, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập.

- Tất cả 202 GV cơ hữu đều có laptop

 

 

 

1.

Diện tích

m2

317

2.

Số máy tính sử dụng được

máy tính

518

3.

Số máy tính nối mạng ADSL

máy tính

454

VII

Phòng học ngoại ngữ

 

 

Do Hãng Sony Nhật bản viện trợ

 

 

 

 

1.

Số phòng học

phòng

2

2.

Diện tích

m2

106,8

3.

Số  thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng

Thiết bị

2 phòng với 64 cabin

 

VIII

Thư­ viện truyền thống và điện tử

 

 

Đủ tài liệu phục vụ nghiên cứu và học tập, hệ thống Wifi, cơ sở dữ liệu Proquest, Elib.

1.

Thư­ viện truyền thống:

 

 

-       Diện tích

m2

700

-      Số đầu sách theo TV truyền thống

quyển

67.463

2

Thư viện điện tử:

 

 

-      Diện tích

m2

75

-      Số tài liệu điện tử

Elip

82 .000

-      Số tài liệu điện tử

Proquest

85 .000

4

Số máy tính nối mạng

Bộ

34

IX

Phòng thí nghiệm

 

 

Đủ thiết bị thí nghiệm phục vụ nghiên cứu và học tập.

1

Diện tích

m2

499

2

 Số phòng thí nghiệm

phòng

11

X

Xưởng thực hành Điện tự động CN

m2

72

10 môđun cho 10 bài thực hành

 

 

1

Diện tích

m2

72

2

Số phòng

phòng

3

XI

Ký túc xá (Khách sạn sinh viên)

 

 

Phòng ở khép kín: giường 1 tầng, quạt trần, tủ cá nhân, chăn màn, chiếu, gối, bàn học, hệ thống Wifi và hệ thống nước nóng bằng năng lượng mặt trời.

1

Số chỗ ở  trong KTX

sinh viên

1.44 0

2

Diện tích

m2

11.977

3

Số phòng

phòng

240

4

Diện tích bình quân/sinh viên

m2/SV

8 m2/1sv

XII

Diện tích nhà ăn sinh viên

m2

1.12 0

Sạch, đẹp, đảm bảo VSATTP

XIII

Diện tích nhà thi đấu đa năng

m2

2.362

Có mái che; đủ điều kiện thi đấu ban đêm: bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông ; khán đài đủ chỗ 1150 chỗ ngồi.

XIX

Diện tích bể bơi thông minh

m2

1.638

Công nghệ Pháp, luôn đảm bảo các  quy đinh về chất lượng nước.

XV

Diện tích sân vận động

m2

5.4 00

Có sân bóng đá, bóng chuyền,bóng rổ, điền kinh

XVI

Ytế

m2

58

Có đủ điều kiện khám, điều trị các bệnh thông thường và là Trạm cấp cứu  Đường 5 của Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng .

XVII

Phòng làm việc của GV, CB,CNV

Phòng/ m2

33/1014

Có đủ điều kiện làm việc (phần mềm chuyên dụng, Mạng LAN, Internet)

XVIII

Nhà để xe cho SV và CB

m2

550

 

III. Công khai thu chi tài chính

Năm học 2009-2010: Cac khoan thu nam hoc 2009-2010

- Năm học 2010-2011

Tệp đính kèm:  Cac khoan thu nam hoc 2010 2011.pdf

- Năm học 2011-2012

Tệp đính kèm:  Cac khoan thu nam hoc 2011 2012.pdf

- Năm học 2012-2013

Tệp đính kèm:  Cac khoan thu nam hoc 2012.2013.pdf

- Năm học 2013-2014

Tệp đính kèm:  Cac khoan thu nam hoc 2013 2014.pdf

- Năm học 2014-2015

  Tệp đính kèm: Cac khoan thu nam hoc 2014 2015.pdf

Nội dung chi tiết xem ở tệp đính kèm trên.

ky-hieu-truong.jpg

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

 

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn