TIN TỨC HPU

  Thứ ba, 16/01/2018 - 14:33:05

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng

Chiều 11/1/2018, Đảng bộ trường ĐH Dân lập Hải Phòng đã tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng” cho toàn thể đảng viên, GV-CB-NV Nhà trường.
Đ/c Lương Hữu Trung quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 tại Trường
Về dự và quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng cho toàn thể Hội nghị có đồng chí Lương Hữu Trung - Ủy viên Ban Thường vụ, Tiểu ban Dân vận Quận ủy Lê Chân.
Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng gồm các nội dung: Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19 tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 về về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới.
Đảng viên, GV-CB-NV Nhà trường tập trung học tập Nghị quyết TW6 
Thông qua phần nói chuyện sâu sắc của đồng chí Lương Hữu Trung, các đảng viên, GV-CB-NV Nhà trường đã nhận thức rõ những vấn đề được nêu trong Nghị quyết Trung ương 6. Tập thể Nhà trường cũng xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc ta trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vững quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phấn đấu học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả công tác và học tập.
Nguyễn Thị Thơm
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn