TIN TỨC HPU

  Thứ ba, 21/03/2017 - 16:47:02

Đề án tuyển sinh ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2017 - Phần 2

  

2. Các thông tin của năm tuyển sinh 2017
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT.
2.2. Phạm vi: Tuyển sinh trong cả nước
2.3. Phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh 2017:
       -  Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT: 650 chỉ tiêu
       -  Xét tuyển theo kết quả học tập tại THPT        : 800 chỉ tiêu
2.3.1. Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT: Nhận đăng ký xét tuyển căn cứ điểm sàn đảm bảo chất lượng do Bộ GD&ĐT quy định.
Ngành nghề xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT:

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường/ mã ngành

Môn thi

Mã tổ hợp

Dự kiến chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

/(3)

(4)

(5)

(6)

ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

DHP

 

 

 - Phương thức TS:

Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT.

- Vùng tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước.

- Học phí:

+ Đại học:

1.140.000đồng/tháng

- Trường có Khách sạn sinh viên có sức có 500 chỗ dành cho khoá tuyển sinh 2017. Có Internet, Wifi

+ Các phòng học đều được trang bị máy Projector, điều hòa nhiệt độ để phục vụ cho học tập.

- Học bổng:

+ Ngoài Học bổng tuyển sinh, sinh viên Khá, Giỏi được thưởng học bổng hàng năm.

- Miễn giảm:

+ Sinh viên nghèo được miễn giảm học phí từ 10% đến 50%.

Số 36 Đường Dân lập, Phường Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng;

ĐT: (031) 3740577; Fax: (031) 3740476;
Website:www.hpu.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:650

Công nghệ thông tin

(gồm 3 chuyên ngànhMạng máy tính; Công nghệ phần mềm; Thương mại điện tử)

52480201

 Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Anh-Hoá;

Toán-Anh-Sinh

A00

A01

D07

D08Kĩ thuật điện, Điện tử (gồm 3 chuyên ngành: Điện tử - Truyền thông; Kỹ thuật đo - Tin học công nghiệp; Điện tự động công nghiệp)

52510301

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Hoá-Sinh;

Toán-Văn-Anh

A00

A01

B00

D01Kĩ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngànhXây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kiến trúc)

52580201

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Địa;

Toán-Lý-Vẽ

A00

A01

A04

V00Kĩ thuật môi trường (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường)

52510406

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Sinh;

Toán-Hoá-Sinh

A00

A01

A02

B00Nông nghiệp (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp, Quản lý đất đai)

52620101

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Sinh;

Toán-Hoá-Sinh

A00

A01

A02

B00Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Marketing)

52340101

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Địa;

Toán-Văn-Ngoại ngữ

A00

A01

D01

D02 D03 D04 D06Luật

52380101

Toán-Lý-Hoá

Toán-Lý-Anh

Văn-Sử-Địa

A00

A01

C00

 

Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành: Văn hóa du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

52220113

Văn-Sử-Địa;

Văn-Sử-Anh;

Toán-Văn-Ngoại ngữ;

Toán-Lý-Hóa

 

C00

D14

D01

D02 D03 D04

D06

A00Ngôn ngữ Anh (gồm 3 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh thương mại; Ngôn ngữ Anh - Nhật)

52220201

Toán-Lý-Anh;

Toán-Văn-Anh;

Văn-Sử-Anh;

Văn-Địa-Anh

A01

D01

D14

D15 2.3.2. Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT

  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Điểm trung bình 3 môn theo khối thi >= 6.0
-   Tốt nghiệp THPT.
-   Hạnh kiểm được xếp từ loại Khá trở lên.
-   Điểm xét tuyển           = Điểm trung bình môn
     Điểm trung bình môn = (Tổng điểm 3 môn đăng ký xét lớp 12)/3
 Hệ Đại học    : Điểm xét tuyển >= 6.0
 Hệ Cao đẳng : Tốt nghiệp THPT
Ngành nghề đào tạo và xét tuyển trong năm 2017
Ngành nghề xét tuyển theo kết quả học tập THPT

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Môn xét tuyển

Mã tổ hợp

Dự kiến chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Các ngành đào tạo đại học:800* Điều kiện và tiêu chí xét tuyển:

- Tốt nghiệp THPT.

- Hạnh kiểm được xếp từ loại Khá trở lên.

- Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn.

Điểm trung bình môn =(Tổng điểm các môn đăng ký lớp 12)/3

Hệ Đại học:

Điểm xét tuyển >= 6.0

* Nguồn tuyển: Xét tuyển thí sinh trong cả nước.

- Học phí:

+ Đại học:

1.140.000đồng/tháng

- Nhà trường có Khách sạn sinh viên có 500 chỗ dành cho khoá tuyển sinh 2017. Có Internet, Wifi

+ Các phòng học đều được trang bị Projector, điều hòa nhiệt độ để phục vụ cho học tập.

- Học bổng:

+ Ngoài Học bổng tuyển sinh, sinh viên Khá, Giỏi được thưởng học bổng hàng năm.

- Miễn giảm:

+ Sinh viên nghèo được miễn giảm học phí từ 10% đến 50%.

Công nghệ thông tin

(gồm 3 chuyên ngànhMạng máy tính; Công nghệ phần mềm; Thương mại điện tử)

52480201

 Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Anh-Hoá;

Toán-Anh-Sinh

A00

A01

D07

D08Kĩ thuật điện, Điện tử (gồm 3 chuyên ngành: Điện tử - Truyền thông; Kỹ thuật đo - Tin học công nghiệp; Điện tự động công nghiệp)

52510301

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Hoá-Sinh;

Toán-Văn-Anh

A00

A01

B00

D01Kĩ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngànhXây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kiến trúc)

52510102

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Địa;

Toán-Lý-Vẽ

A00

A01

A04

V00Kĩ thuật môi trường(gồm 2 chuyên ngành:Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường)

52510406

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Sinh;

Toán-Hoá-Sinh

A00

A01

A02

B00Nông nghiệp (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp, Quản lý đất đai)

52620101

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Sinh;

Toán-Hoá-Sinh

A00

A01

A02

B00Quản trị kinh doanh(gồm 4 chuyên ngành:Quản trị doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Marketing)

52340101

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Địa;

Toán-Văn-Ngoại ngữ

A00

A01

A04

D01, D02, D03, D04, D06Luật

52380101

Toán-Lý-Hoá

Toán-Lý-Anh

Văn-Sử-Địa

Toán-Văn-Ngoại ngữ

(Anh, Trung, Nhật)

 

A00

A01

A04

D01

D02

D03

D046

TH3*

 

Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành: Văn hóa du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

52220113

Văn-Sử-Địa;

Văn-Sử-Anh;

Toán-Văn-Ngoại ngữ;

Toán-Lý-HoáC00

D14

D01

D02

D03

D04

D06

A00Ngôn ngữ Anh (gồm 3 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh thương mại; Ngôn ngữ Anh - Nhật)

52220201

Toán-Lý-Anh;

Toán-Văn-Anh;

Văn-Sử-Anh;

Văn-Địa-Anh

A01

D01

D14

D152.4. Lịch tuyển sinh của trường:
 -    Nhận đăng ký xét tuyển: 10/7/2017
 -   Kết quả xét tuyển: Kết quả xét tuyển được thực hiện từ điểm cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu được giao.
2.5. Phương thức đăng ký của thí sinh:
2.5.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
-  Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT: Hồ sơ theo quy định của Bộ GD&ĐT
-  Xét tuyển theo kết quả học tập THPT:
•  Bản sao học bạ THPT.
•  Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.
•  Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường)
•  Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên).
•  2 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
2.5.2. Địa điểm nhận hồ sơ:
Phòng Đào tạo Đại học và Sau Đại học
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, số 36 Đường Dân Lập -Dư Hàng Kênh - Lê Chân - TP. Hải Phòng.
Số điện thoại: 0901.598.698 - (0225).3740.577 - 0989.652.819 (Cô Phạm Thị Luân)
2.5.3. Phương thức đăng ký:
-  Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học.
- Gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện về: Phòng Đào tạo Đại học và Sau Đại học, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, số 36 Đường Dân Lập - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Thành phố Hải Phòng.
2.6.  Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
Học bổng tuyển sinh:
Để khuyến khích, tạo điều kiện cho các sinh viên nhập học năm 2017 học tập tốt, rèn luyện tốt tại trường đại học, trở thành những cử nhân, kỹ sư có đạo đức tốt, có chuyên môn tốt, có kỹ năng tốt, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước
1.   Đối tượng được xét hưởng Học bổng tuyển sinh:
Tất cả học sinh có nguyện vọng 1 vào học tại trường Đại học Dân lập Hải phòng, nhập học đợt 1 và có đơn xin được cấp học bổng.
2.   Giá trị học bổng
Có 5 mức học bổng, trị giá: 22 triệu, 27 triệu, 31 triệu, 36 triệu và 45 triệu VNĐ.
3.   Điều kiện được nhận học bổng
3.1.  Về học tập
Học bổng tuyển sinh là học bổng được trao cho tất cả sinh viên có nguyện vọng 1 vào học tại Đại học Dân lập Hải Phòng và có điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc có điểm trung bình học tập các môn đăng ký xét tuyển của lớp 12 từ 7,0 trở lên. Cụ thể có 5 mức học bổng:
-  Loại A: Có điểm trung bình từ 9.0 trở lên được thưởng học bổng    : 45.000.000,0 đ
-  Loại B: Có điểm trung bình từ 8.5 đến 8.99 được thưởng học bổng: 36.000.000,0 đ
-  Loại C: Có điểm trung bình từ 8.0 đến 8.49 được thưởng học bổng: 31.000.000,0 đ
-  Loại D: Có điểm trung bình từ 7.5 đến 7.99 được thưởng học bổng: 27.000.000,0 đ
-  Loại  E: Có điểm trung bình từ 7.0 đến 7.49 được thưởng học bổng: 22.000.000,0 đ
3.2.  Về hạnh kiểm:
      Có hạnh kiểm trong 3 năm học Trung học phổ thông đạt loại Khá trở lên.
2.7. Lệ phí xét tuyển 
Được thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT
 
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn