TIN TỨC HPU

  Thứ hai, 09/05/2016 - 08:47:44

Một số nguyên tắc viết tin bài cho báo điện tử và website - Phần 2

Ở phần 1 của bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu với bạn đọc Nguyên tắc viết tin bài cho báo điện tử/website. Xin giới thiệu tiếp về Kết cấu, cách đặt tít và viết lời dẫn (Sapo) cho tin bài báo điện tử/website trong phần 2.

Phần 2: Kết cấu, cách đặt tít và viết lời dẫn (Sapo) cho tin bài báo điện tử/website

Kết cấu của tin/bài điện tử
Kết cấu của tin/bài viết là hình tháp ngược: Thông tin quan trọng nhất đưa lên đầu tiên.    
 
Ngoài kết cấu hình tháp ngược, đối với bài viết còn có các dạng khác:
- Kết cấu thời gian: Sắp xếp theo trình tự thời gian như kiểu tường thuật sự kiện. Cũng có thể trộn lẫn trình tự thời gian và đảo ngược trình tự (bắt đầu bằng một dự án quan trọng trong tương lại, hiện tại hoặc quá khứ vừa diễn ra, sau đó quay trở lại kết cấu thời gian).
- Kết cấu tổng hợp (bắt đầu sự việc, nguyên nhân, kết quả)
- Kết cấu dạng chứng minh: Đề cập đến thông tin chính, sau đó chứng minh bằng một loạt lý lẽ dựa trên các sự việc.
 
Cách đặt tít cho tin và bài viết
Tin
Bài
-  Thông báo về sự kiện một cách khái quát
-  Ngắn gọn
-  Hấp dẫn
-  Trực tiếp gọi tên sự kiện
-  Có tính định hướng
-  Phân biệt sự kiện này với sự kiện khác
-  Dài hơn tít bài vì mô tả trực tiếp sự kiện, nhưng không quá 12 chữ.              
-    Đi sâu phân tích sự kiện
-  Trừu tượng hơn
-  Ngắn hơn tin.
Cách viết lời dẫn (Sapo)
Bao gồm các tiêu chí:
-  Gắn với nội dung.
-  Số liệu (nếu có), nguồn tin, giả định.
-  Không lặp lại tít.
-  Không quá đầy đủ.
Nguyễn Thị Thơm
 
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn