TIN TỨC HPU

  Thứ sáu, 04/03/2016 - 14:41:55

Quy định về Học bổng Tuyển sinh năm 2016

Quy định về Học bổng Tuyển sinh năm 2016 của trường Đại học Dân lập Hải Phòng như sau:
1.    Mục đích: Để khuyến khích, tạo điều kiện cho các sinh viên học tập tốt, phấn đấu và rèn luyện tại trường đại học, đầu tầu gương mẫu trong học tập của lớp, của trường.
2.    Đối tượng được xét hưởng học bổng tuyển sinh:
Tất cả học sinh có nguyện vọng 1 vào học tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng
3.    Giá trị học bổng:
      Có 5 mức học bổng, trị giá : 22 triệu, 27 triệu, 31 triệu, 36 triệu và 45 triệu VNĐ.
4.    Điều kiện được nhận học bổng:
4.1.  Về học tập
Học bổng tuyển sinh là học bổng được trao cho tất cả sinh viên có nguyện vọng 1 vào học tại Đại học Dân lập Hải Phòng và có điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc có điểm trung bình học tập các môn đăng ký xét tuyển của lớp 12 từ 7,0 trở lên. Cụ thể:
-  Loại A: Có điểm trung bình từ 7,0 đến 7,49 được thưởng học bổng:  22.000.000,0 đ
-  Loại B: Có điểm trung bình từ 7,5 đến 7,99: được thưởng học bổng: 27.000.000,0 đ
-  Loại C: Có điểm trung bình từ 8,0 đến 8,49 được thưởng học bổng:  31.000.000,0 đ
-  Loại D: Có điểm trung bình từ 8,5 đến 8,99 được thưởng học bổng:  36.000.000,0 đ
-  Loại E: Có điểm trung bình từ 9,0 trở lên được thưởng học bổng:     45.000.000,0 đ
4.2.  Về hạnh kiểm:
       Có hạnh kiểm trong 3 năm học Trung học phổ thông đạt loại Khá trở lên .
4.3.  Học bổng tuyển sinh trao hàng năm và sẽ được duy trì trong suốt 4 năm học nếu:
-     Kết quả học tập được duy trì như kết quả tuyển sinh, không có môn học phải thi lại. Nếu kết quả học tập đạt thấp hơn sẽ được xét nhận học bổng ở mức thấp hơn.
-     Hạnh kiểm đạt loại tốt trở lên
-     Nếu một năm không đủ điều kiện xét, các năm sau sẽ không được xét học bổng tuyển sinh.
-     Nếu sinh viên bảo lưu kết quả học tập do ốm đau, tai nạn, những năm học tiếp theo vẫn được xét theo quy định.
5.    Những sinh viên không được nhận học học bổng tuyển sinh sẽ được xét trao học bổng học tập hàng năm, nếu kết quả học tập đạt loại khá trở lên.
       (File đính kèm: Quy định về Học bổng Tuyển sinh 2016)
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn