TIN TỨC HPU

  Thứ tư, 14/10/2015 - 10:27:47

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP về mức học phí mới từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

Chính phủ vừa công bố Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. Theo đó, mức học phí bắt đầu tăng từ năm học này.
Theo Nghị định trên, mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư áp dụng theo các khối ngành, chuyên ngành đào tạo từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 (kể cả các cơ sở giáo dục đại học được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động) như sau:
Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên
Khối ngành, chuyên ngành đào tạo
Từ năm học 2015- 2016
đến năm học 2017-2018
Từ năm học 2018- 2019
đến năm học 2019-2020
Năm học 2020-2021
1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản
1.750
1.850
2.050
2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch
2.050
2.200
2.400
3. Y dược
4.400
4.600
5.050
 
Học phí của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định của Chính phủ được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí đào tạo.
Cơ sở giáo dục công lập thực hiện chương trình chất lượng cao được thu học phí tương ứng để bù đắp chi phí đào tạo. Các cơ sở giáo dục ngoài công lập tự quyết định mức thu học phí.
Các cơ sở giáo dục phải công bố công khai mức học phí cho từng năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cho từng năm học cùng với dự kiến cho cả khóa học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
Phòng Kế hoạch tài chính
 
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn