TIN TỨC HPU

  Thứ sáu, 24/07/2015 - 10:32:13

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển vào HPU năm 2015

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

            Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Họ và tên: ................................................Ngày sinh:...... /...... /..........................
Số chứng minh thư nhân dân: ………………………………………
Học sinh trường THPT: ………………………………………………………
Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………….............................         ………………………………………………………………………………...................
Số điện thoại:…………………………………
Đối tượng ưu tiên…………………………Khu vực……………………............
Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Dân lập Hải Phòng xét tuyển tôi vào học:
     Ngành..........................................Chuyên ngành:........................................
                   Khối xét tuyển...............................Hệ(ĐH-CĐ):.............................................
Tôi xin cam đoan, những thông tin trong hồ sơ đăng ký xét tuyển của tôi là hoàn toàn đúng sự thực. Nếu có gì sai, tôi xin chịu trách nhiệm.
                                                                 ........, ngày .....tháng......năm 2015
                                                                                   Người làm đơn
                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

 
 
Lưu ý: Gửi kèm đơn này 2 phong bì dán tem, bản photo học bạ THPT, 30.000đ lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT đến Phòng Đào tạo - Trường ĐHDLHP - Số 36 Đường Dân lập - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng. Điện thoại: 0313 740 577 hoặc 0989 652 819


Mẫu đơn đăng ký xét tuyển vào HPU năm 2015: Tải tại đây
 
 
 
 
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn