TIN TỨC HPU

  Thứ tư, 13/05/2015 - 01:52:34

Danh sách giảng viên cơ hữu trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Thực hiện công văn số 5660/BGDĐT-GDĐH ngày 13/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cập nhật, bổ sung danh sách giảng viên cơ hữu của các cơ sở đào tạo, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng xin báo cáo số liệu giảng viên cơ hữu của trường tính đến tháng 10/2014 (cụ thể trong danh sách gửi kèm công văn).
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn