TIN TỨC HPU

  Thứ sáu, 03/04/2015 - 08:58:23

Nghiệm thu đề cương chi tiết môn học đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn theo AUN QA

Trong tháng 3 vừa qua, trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã tổ chức nghiệm thu 02 đề cương chi tiết môn học đáp ứng yêu cầu Tiêu chuẩn chất lượng của Mạng lưới các trường Đại học khối ASEAN (AUN - QA). Đó là môn “Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý” của nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thoan; ThS. Vũ Anh Hùng; ThS. Vũ Ngọc Thanh - Khoa Công nghệ thông tin; và môn “Lịch sử tôn giáo” của ThS. Vũ Thị Thanh Hương - Khoa Du lịch.
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng các chuẩn mực của khu vực và quốc tế, 2 năm gần đây Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã mời nhiều học giả và chuyên gia quốc tế từ Hoa Kỳ và một số nước tiên tiến khác về tập huấn về xây dựng chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các môn học và tổ chức giảng dạy theo phương pháp mới, khuyến khích sinh viên tích cực và chủ động trong học tập. Trên cơ sở đó, Nhà trường đã và đang tổ chức xây dựng lại đề cương chi tiết các môn học và sau đó là chương trình đào tạo các ngành, đảm bảo đáp ứng tốt các yêu cầu của Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường đại học khối ASEAN (AUN-QA). Trong tháng 3/2015 vừa qua đã có 2 đề cương chi tiết đáp ứng được yêu cầu trên, đảm bảo các hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập đều hướng tới chuẩn đầu ra của môn học.

TS. Nguyễn Tiến Thanh đọc quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu
Các buổi nghiệm thu đã thu hút được sự quan tâm của nhiều giảng viên trong trường đến học tập kinh nghiệm để tiếp tục triển khai cho các môn học do mình phụ trách.
Một số hình ảnh các buổi nghiệm thu đề tài:


Nhóm tác giả trình bày đề cương môn học


Phản biện nhận xét và đóng góp ý kiếnCác giảng viên khác tham gia trao đổi
Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn