TIN TỨC HPU

  Thứ ba, 18/11/2014 - 08:03:08

Thư mục thông báo sách mới tháng 11 năm 2014

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu sách mới tháng 11 năm 2014

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4466       DDC: 398.09597177

2. Chèo cổ truyền làng Thất Gian/ Trần Quốc Thịnh .- Q.1 . - H.: Văn hóa thông tin, 2014 . - 558 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4452       DDC: 398.209597

3. Chèo cổ truyền làng Thất Gian/ Trần Quốc Thịnh .- Q.2 . - H.: Văn hóa thông tin, 2014 . - 709 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4431       DDC: 398.209597

4. Lai Chang Nguyến truyện Trạng Nguyên/ Quán Vi Miên . - H.: Văn hóa thông tin, 2014 . - 271 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4451       DDC: 398.09597

5. Sử thi Ra Glai / B.s.: Vũ Anh Tuấn (ch.b.), Vũ Quang Dũng - Q.1 . - H. : Khoa học xã hội, 2014 . - 761tr. ; 21cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4460       DDC: 398.209597

6. Sử thi Ra Glai / B.s.: Vũ Anh Tuấn (ch.b.), Vũ Quang Dũng - Q.2 . - H.: Khoa học xã hội, 2014 . - 451 tr.; 21cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4456       DDC: 398.209597

7. Sử thi Ra Glai / B.s.: Vũ Anh Tuấn (ch.b.), Vũ Quang Dũng - Q.3 . - H. : Khoa học xã hội, 2014 . - 673tr. ; 21cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4465       DDC: 398.209597
 
8. Sử thi Ra glai/ Vũ Anh Tuấn, Vũ Quang Dũng .- Q.4 . - H.: Khoa học xã hội, 2014 . - 429 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4450       DDC: 398.209597

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4448       DDC: 391.09597

10. Kho tàng truyện cổ Ê Đê - Sự tích hạt gạo/ Trương Bi, Y Wơn . - H.: Văn hóa thông tin, 2014 . - 179 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4447       DDC: 398.209597

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4446       DDC: 495.9227

12. Nghiên cứu tư liệu lý luận văn hoá dân gian Việt Nam / Trần Gia Linh - Q.2 . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 782 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4445       DDC: 390.09597

13. Di sản văn hóa văn nghệ dân gian Hội An/ Trần Văn An . - H.: Văn hóa thông tin, 2014 . - 414 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4444       DDC: 398.0959752

14. Văn hóa dân gian Kinh Môn/ Phạm Văn Duy . - H.: Văn hóa thông tin, 2014 . - 228 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4443       DDC: 398.0959734

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4453       DDC: 398.09597

16. Lễ hội của người Chăm / Sakaya . - H. : Khoa học xã hội, 2014 . - 606tr. : bảng, ảnh ; 21cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4454       DDC: 390.09597

17. Từ điển văn học dân gian/ Nguyễn Việt Hùng . - H.: Văn hóa thông tin, 2014 . - 355 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4455       DDC: 398.203

18. Văn hóa dân gian làng Đại Lan/ Trần Văn Mỹ . - H.: Văn hóa thông tin, 2014 . - 274 tr.; 21 cm
 Thông tin xếp giá: 2014VHDG4457      DDC: 398.0959731

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4458       DDC: 398.0959716

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4459       DDC: 398.09597

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4440       DDC: 398.209597

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4449       DDC: 398.209597

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4461       DDC: 398.209597

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4462       DDC: 398.209597

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4463       DDC: 398.0959736

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4442       DDC: 398.209597177

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4441       DDC: 398.0959736

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4427       DDC: 398.209597

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4439       DDC: 398.209597

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4426       DDC: 393.09597

31. Con ngựa trong văn hóa người HMông - Bắc Hà - Lào Cai/ Vũ Thị Trang . - H.: Văn hóa thông tin, 2014 . - 186 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4425       DDC: 398.09597167

32. Kịch bản tuồng dân gian/ Nguyễn Xuân Yến .- Q.1 . - H.: Khoa học xã hội, 2014 . - 643 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4423       DDC: 398.209597

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4422       DDC: 398.09597

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4421       DDC: 393

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4424       DDC: 393

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4464       DDC: 393

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4420       DDC: 398.09597

38. Giai thoại văn học Việt Nam/ Kiều Thu Hoạch .- Q.1 . - H.: Khoa học xã hội, 2014 . - 470 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4419       DDC: 398.029597

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4467       DDC: 398.209597

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4418       DDC: 398.209597

41. Truyện kể dân gian đất Quảng / Ch.b.: Hoàng Hương Việt, Bùi Văn Tiếng . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 526 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4438       DDC: 398.20959751

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4437       DDC: 394.1095978

43. Văn hóa dân gian xã Diên An/ Chu Xuân Bình . - H.: Văn hóa thông tin, 2014 . - 107 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4436       DDC: 398.09597

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4434       DDC: 398.09597

45. Con người, môi trường và văn hoá / Nguyễn Xuân Kính . - H.: Khoa học xã hội, 2014 . - 726 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4433       DDC:305.895922

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4432       DDC: 398.09597

47. Kịch bản chèo/ Hà Văn Cầu, Hà Văn Trụ .- Q.1 . - H.: Khoa học xã hội, 2014 . - 622 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4430       DDC: 792.9

48. Sử thi Chăm/ Inrasara, Phan Đăng Nhật .- Q.1 . - H.: Khoa học xã hội, 2014 . - 521 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4429       DDC: 398.209597

49. Sử thi Chăm/ Inrasara, Phan Đăng Nhật .- Q.2 . - H.: Khoa học xã hội, 2014 . - 429 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4428       DDC: 398.209597

50. Sử thi Chăm/ Inrasara, Phan Đăng Nhật .- Q.3 . - H.: Khoa học xã hội, 2014 . - 429 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4435       DDC: 398.209597

Trung tâm Thông tin Thư viện


♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn