TIN TỨC HPU

  Thứ năm, 28/08/2014 - 08:03:54

Bài trích Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 15 và 16 năm 2014

Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 15 và 16 năm 2014 tại Phòng Đọc tầng 5 nhà G - Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
1. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và các ứng dụng trong quản trị rủi ro tín dụng theo Basel/  Lê Thanh Tùng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15 .- 8/2014 .- Tr. 18-21
Xếp hạng tín dụng (XHTD) khách hàng trên thế giới đã có lịch sử phát triển hơn 100 năm tại Mỹ và các nước châu Âu. Còn ở Việt Nam, hoạt động này mới bắt đầu được phát triển từ năm 2002 và được đánh dấu bằng Quyết định số 57/2002/QĐ-NHNN (Văn bản được coi là nền móng chính thức đầu tiên cho hoạt động XHTD tại Việt Nam). Sau gần 4 năm triển khai thí điểm đề án theo Quyết định số 57, đến 2005, NHNN chính thức ban hành Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN là khung pháp lý cơ bản đầu tiên, tạo động cơ tuân thủ tốt nhất cho các NHTM phải tiến hành xây dựng và áp dụng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ (HTXHTDNB) vào hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro nội bộ ngân hàng. Gần đây nhất, trong nỗ lực của NHNN nhằm triển khai các quy định về hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế Basel II, NHNN đã ban hành Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 với những nội dung yêu cầu, hướng dẫn cụ thể hơn về HTXHTDNB (Điều 5), một lần nữa khẳng định vai trò của HTXHTDNB trong quản lý chất lượng tín dụng, xây dựng chính sách dự phòng rủi ro tại các TCTD. Đây là những căn cứ ban đầu bắt buộc các TCTD phải thực hiện để chuẩn bị cho một lộ trình triển khai Basel II trong thời gian tới.
Từ khóa: Xếp hạng tín dụng, ngân hàng, quản trị rủi ro tín dụng, Basel.
2. Ứng dụng của kỹ thuật Datamining trong phân tích hoạt động của ngân hàng/ Phạm Thị Mai Anh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15 .- 8/2014 .- Tr. 22-25
Hiện nay, các ngân hàng cũng như các tổ chức tài chính đang lưu trữ một kho dữ liệu điện tử khổng lồ. Nguồn dữ liệu với kích thước lớn như vậy đòi hỏi các nhà quản lý ngân hàng và các tổ chức tài chính phải ứng dụng kỹ thuật Datamining trong phân tích dữ liệu để đưa ra những thông tin (hoặc mô hình) phù hợp trong quá trình ra quyết định và nâng cao hiệu quả của một số quy trình kinh doanh cốt lõi. Trong bài viết này, tác giả thảo luận về những ứng dụng rộng lớn của Datamining trong các hoạt động của ngân hàng như quản lý rủi ro, phát hiện gian lận, duy trì khách hàng và quảng bá sản phẩm của ngân hàng.
Từ khóa: Kỹ thuật Datamining, ngân hàng, phân tích
3. Tăng trưởng tín dụng sẽ cán đích/ Nguyễn Minh Phương// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15 .- 8/2014 .- Tr. 26-27
Đã qua nửa chặng đường của năm 2014, nhưng tín dụng lại có mức tăng trưởng khá khiêm tốn. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2014, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 3,52% so với cuối năm 2013. Điều này đã làm dấy lên một số ý kiến lo ngại, liệu ngành Ngân hàng có “về đích” với mục tiêu tăng trưởng 12-14%  đã đặt ra cho cả năm 2014?
Từ khóa: Tín dụng, ngân hàng, tăng trưởng.
4. Vài suy nghĩ về điều hành tỷ giá tại Việt Nam/ Lê Thị Thúy Hằng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15 .- 8/2014 .- Tr. 28-32
Tỷ giá hối đoái có vai trò quan trọng trong chính sách tiền tệ, vừa là mục tiêu vừa là công cụ thực hiện chính sách tiền tệ của mọi quốc gia. Chính sách điều hành tỷ giá hối đoái hợp lý sẽ tạo điều kiện cho việc duy trì, mở rộng và phát triển các mối quan hệ kinh tế trong nước và quốc tế, giúp cho nền kinh tế trong nước có điều kiện hội nhập khu vực và thế giới ngày càng mạnh mẽ hơn. Nghiên cứu này nhìn nhận một cách khách quan chính sách điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và gợi ý một số giải pháp nhằm cải thiện cơ chế điều hành tỷ giá linh hoạt để thúc đẩy quá trình tăng trưởng và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
Từ khóa: Điều hành tỷ giá, ngân hàng, Việt Nam.
5. Áp lực gia tăng nợ công của Việt Nam thực trạng và một số khuyến nghị/ Vương Thị Minh Đức, Ngô Thu Hoàng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15 .- 8/2014 .- Tr. 33-37
Trong Báo cáo tình hình Kinh tế xã hội năm 2013, giải trình trước Quốc hội ngày 21/10/2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: Nợ công của Việt Nam trong các năm 2014 và 2015 dự kiến vẫn trong giới hạn an toàn (không quá 65% GDP). Tuy nhiên, áp lực trả nợ rất lớn bởi nếu tính cả khoản nợ nước ngoài của khu vực doanh nghiệp và nợ bằng trái phiếu không được Chính phủ bảo lãnh thì nợ công của Việt Nam có thể cao hơn rất nhiều, đe dọa đến tính bền vững của nợ công ở Việt Nam. Năm 2014, mức bội chi NSNN được Quốc hội thông qua là 5,3% GDP thì với tỷ lệ này đến cuối năm 2014 tỷ lệ nợ công của Việt Nam có thể xấp xỉ ở mức 60% GDP, dư nợ Chính phủ tăng khoảng 46% GDP  và nợ nước ngoài quốc gia khoảng 42% GDP.
Từ khóa: Áp lực nợ công, ngân hàng, Việt Nam.
6. Thanh toán không tiền mặt xu hướng thế giới và một số gợi ý cho Việt Nam/ Nguyễn Quốc Nghi// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15 .- 8/2014 .- Tr. 38-40
Sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ cũng như xu hướng toàn cầu hóa và tự do tài chính đã và đang hướng thế giới từ một hệ thống giao dịch chủ yếu bằng tiền mặt sang “một xã hội không tiền mặt”. Thế giới đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các công cụ thanh toán điện tử. Nhiều phương thức thanh toán hiện đại đã tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và đơn giản hóa các khoản giao dịch bằng tiền. Thực tế, việc mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) đang góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử, đa dạng hóa dịch vụ, giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt, làm thay đổi thói quen thanh toán trong giao dịch. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng và hiệu quả quản lý nhà nước. Quả thực, so với phương thức thanh toán truyền thống bằng tiền mặt thì TTKDTM thể hiện nhiều lợi thế vượt trội hơn. Chính vì thế, nó được triển khai thực hiện và khuyến khích mở rộng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, TTKDTM đã dần đi vào cuộc sống của người dân, góp phần làm giảm lượng tiền mặt trong nền kinh tế. Tuy nhiên, so với thế giới, tỷ lệ sử dụng tiền mặt ở Việt Nam vẫn khá cao. Trong chừng mực nào đó, nó sẽ làm cản trở sự phát triển và hội nhập nền kinh tế thế giới.
Từ khóa: Thanh toán không tiền mặt, ngân hàng, Việt Nam.
 
1. Quản trị quan hệ khách hàng thực trạng và giải pháp cho các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Nguyễn Tiến Đông// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16 .- 8/2014 .- Tr. 16-19.
Kể từ khi lần đầu tiên xuất hiện vào những năm đầu của thập niên 90, sau hơn ba thập kỷ phát triển, ngày nay quản trị quan hệ khách hàng (CRM) đã trở thành một trong những giải pháp quản trị doanh nghiệp được áp dụng rộng rãi bởi tính hữu dụng và thiết thực mà nó mang lại. Đối với lĩnh vực dịch vụ nói chung và ngân hàng nói riêng, gần đây đã có nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam bắt đầu nghiên cứu, ứng dụng CRM và đã thu được những kết quả nhất định, tăng mức độ thỏa mãn khách hàng và sức cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, nhận thức về CRM của các ngân hàng còn rất khác nhau. Việc triển khai CRM trong ngân hàng cũng còn nhiều vấn đề hạn chế. Đâu đó vẫn tồn tại những yếu tố cản trở việc phát triển CRM trong ngân hàng. Do đó, quản trị quan hệ khách hàng cần có quan điểm mới, những kiến thức, kỹ năng và thái độ mới cũng như sự phối hợp hài hòa giữa chiến lược, công nghệ và con người trong một tổng thể mà những điều này không phải dễ thực hiện.
Từ khóa: Ngân hàng thương mại, Việt Nam, Quản trị quan hệ khách hàng.
2. Tháo gỡ vướng mắc trong triển khai gói tín dụng 30.000 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội/  Phạm Văn Hiếu// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16 .- 8/2014 .- Tr. 20-21.
Nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu về nhà cho người dân có thu nhập thấp, trung bình và góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản (BĐS), đặc biệt là phân khúc thị trường nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, từ tháng 6/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã triển khai gói tín dụng 30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Đây là gói tín dụng có lãi suất thấp, thời hạn cho vay khá dài hướng tới đối tượng thu nhập thấp và trung bình có nhu cầu về nhà ở. Gói tín dụng này không những có ý nghĩa an sinh xã hội mà còn có tính lan tỏa tác động hỗ trợ cho thị trường BĐS  “ấm” lên trong thời gian qua. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm triển khai, mặc dù NHNN đã thực hiện nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tham gia gói vay như giảm thủ tục giấy tờ trong hồ sơ vay, giảm lãi suất, kéo dài thời gian, mở rộng đối tượng cho vay, cùng với đó là sự vào cuộc tích cực các ngân hàng thương mại (NHTM) trong việc tìm kiếm và tạo nhiều điều kiện cho khách hàng vay vốn nhưng tỷ lệ giải ngân còn thấp so với kỳ vọng, số lượng khách hàng được vay vốn vẫn chưa nhiều do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.
Từ khóa: Nhà ở xã hội, ngân hàng, tín dụng.
3. Bàn về mô hình tổ chức các hoạt động ngân hàng đầu tư tại Việt Nam/ Tạ Hoàng Hà// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16 .- 8/2014 .- Tr. 22-25.
Trong lịch sử tồn tại của mình, kể từ khi mới bắt đầu hình thành cho đến nay, hoạt động ngân hàng đầu tư được thực hiện dưới nhiều hình thức, do nhiều loại hình doanh nghiệp cung cấp, từ công ty chứng khoán, các công ty quản lý quỹ, ngân hàng thương mại (NHTM)... Trước đây tại Mỹ và Tây Âu, mô hình phổ biến thực hiện các hoạt động này là ngân hàng đầu tư chuyên biệt (chỉ thực hiện các hoạt động chứng khoán hóa) như Goldman Sachs, Merrill Lynch, Bear Stearn... và được tách biệt khỏi các nghiệp vụ NHTM truyền thống. Tuy nhiên gần đây, nhất là sau khi Đạo Luật Gramm Leach Bliley được ban hành năm 1999 tại Mỹ nhằm dỡ bỏ rào cản giữa NHTM và ngân hàng đầu tư, các hoạt động ngân hàng đầu tư trên thế giới đang có xu hướng hợp nhất với các hoạt động tín dụng khi các NHTM nỗ lực bán chéo sản phẩm để tận dụng lợi thế kinh tế về quy mô và đặc thù; từ đó hình thành nên mô hình các ngân hàng tổng hợp.
Từ khóa: Ngân hàng đầu tư, Việt Nam, mô hình tổ chức.
4. Một số giải pháp phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam/ Lưu Tuấn Linh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16 .- 8/2014 .- Tr. 26-27.
Trên thị trường trái phiếu, trái phiếu Chính phủ là hàng hóa cơ bản nhất. Một thị trường trái phiếu Chính phủ phát triển và thanh khoản sẽ tạo nền tảng cho việc định giá các loại hình trái phiếu khác cũng như thị trường phái sinh trái phiếu. Tại thị trường Việt Nam,  xét trong cơ cấu dư nợ/GDP tại thời điểm cuối năm 2013, dư nợ trái phiếu Chính phủ ở mức 11,26% trong tương quan với mức trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh 4,63%, trái phiếu doanh nghiệp 2,65% và trái phiếu chính quyền địa phương là 0,46%. Bên cạnh đó, trên thị trường thứ cấp hàng ngày, giao dịch trái phiếu Chính phủ chiếm tỷ trọng 90-100% trong đó nhiều phiên chiếm tỷ trọng 100%. Lãi suất chiết khấu trái phiếu Chính phủ các kỳ hạn tính từ đầu năm 2012 cho đến nay có xu hướng giảm bền vững dẫn tới kịch bản win-win cho các thành viên tham gia thị trường. Tuy nhiên, do giao dịch chỉ tập trung vào trái phiếu Chính phủ, các thành viên thiếu các công cụ để có thể đa dạng hóa sản phẩm đầu tư, phòng ngừa rủi ro khi lãi suất tăng ngược trở lại.
Từ khóa: Trái phiếu Chính phủ, Việt Nam, phát triển thị trường.
5. Một số góp ý vào Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi/  VNBA// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16 .- 8/2014 .- Tr. 28-35.
Hiện nay, Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi). Với nhận thức nội dung Dự thảo Bộ luật có tác động rất lớn đến hoạt động của các Tổ chức tín dụng (TCTD), Chi nhánh ngân hàng nước ngoài (CNNHNNg); để bảo đảm tính phù hợp và khả thi của Dự thảo Bộ luật khi được ban hành; ngày 24 và 25/7/2014, tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH) đã tổ chức 2 cuộc tọa đàm lấy ý kiến góp ý của các tổ chức hội viên. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý, HHNH đã có Văn bản số 195/CV-HHNH ngày06/08/2014 gửi đến cơ quan soạn thảo nhằm góp ý và hoàn thiện Dự thảo bộ luật hết sức quan trọng này. Bên cạnh một số góp ý chung về từ ngữ, kỹ thuật soạn thảo, giải thích từ ngữ... HHNH đã tập trung góp ý cho những điều, khoản cụ thể.
Từ khóa: Dự thảo Bộ luật dân sự, Pháp luật, góp ý, luật sửa đổi.
6. Vì sao Argentina vỡ nợ lần hai?/ Nguyễn Nhâm// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16 .- 8/2014 .- Tr. 36-38.
Thế là cuộc thương lượng giữa Argentina với chủ nợ 1,3 tỷ USD là NML Capital và Aurelius Management (Mỹ) đã không thành công, theo đó việc thuyết phục Tòa án liên bang Mỹ tại New York hoãn thi hành phán quyết và để cho Argentina kịp thanh toán khoản nợ 539 triệu USD cho các chủ nợ đã tham gia chương trình tái cơ cấu nợ trước hạn chót 30/7 cũng bị đổ vỡ. Chánh văn phòng nội các Argentina Jorge Capitanich cho biết, nước này đang xem xét tiến hành thủ tục tại tòa án quốc tế The Hague sau khi tuyên bố vỡ nợ “về mặt kỹ thuật”. Ông Capitanich tuyên bố Argentina sẽ phản đối các “quỹ đầu tư kền kền” lên Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague và Liên Hợp Quốc. Vì thế, câu hỏi, đâu là bài học rút ra từ sự kiện này được giới nghiên cứu và dư luận quan tâm.
Từ khóa: Argentina, Nợ, Kinh tế.
7. Thị trường phái sinh tín dụng thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ Huỳnh Thị Hương Thảo// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16 .- 8/2014 .- Tr.39-40.
Quản lý rủi ro tín dụng đã trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động tín dụng. Với sự phát triển của các công cụ tài chính như hiện nay đặc biệt là các công cụ tín dụng phái sinh thì việc quản lý rủi ro tín dụng đã được hỗ trợ rất nhiều thông qua bản chất tự phòng vệ. Chúng cho phép tách rủi ro tín dụng với các loại hình khác vốn có trong mỗi công cụ cụ thể và chuyển rủi ro này từ người bán rủi ro đến người mua rủi ro. Chính vì vậy, hiện nay các ngân hàng thương mại đã bắt đầu quan tâm đến loại hình công cụ phái sinh này để quản lý rủi ro. Ở các nước phát triển, các hợp đồng phái sinh tín dụng thường được sử dụng là: hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (Credit Default Swap - CDS), hợp đồng quyền chọn tín dụng (Credit Default Option), hợp đồng trao đổi tổng số thu nhập (Total Return Swap), trái phiếu liên kết rủi ro tín dụng (Credit Link Note).
Từ khóa: Thị trường phái sinh, tín dụng, thế giới, Việt Nam.
Trung tâm Thông tin Thư viện
 
 
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn