TIN TỨC HPU

  Thứ ba, 19/11/2013 - 10:05:14

Giáo trình Kinh tế quốc tế - Sách mới tại Trung tâm Thông tin - Thư viện

Cuốn sách do GS.TS. Đỗ Đức Bình và TS. Ngô Thị Tuyết Mai - Trường Đại học Kinh tế quốc dân đồng chủ biên, xuất bản quý 4 năm 2012.

Kinh tế quốc tế là môn khoa học nghiên cứu tác động lẫn nhau về mặt kinh tế giữa các quốc gia trên thế giới trong một nền kinh tế mở và hội nhập, nghiên cứu sự di chuyển hàng hóa, dịch vụ và các giao dịch tài chính - tiền tệ giữa các quốc gia, nghiên cứu những chính sách điều chỉnh quá trình di chuyển đó.
    Trong bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới và hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, đã và đang mang lại những cơ hội tốt cùng với những thách thức không nhỏ cho mỗi quốc gia trong thời gian qua, đòi hỏi mỗi quốc gia cần phải chủ động và tích cực tham gia để khai thác có hiệu quả các lợi thế so sánh của đất nước, để đạt tới vị trí thuận lợi và ngày càng tăng trong phân công lao động quốc tế và quan hệ kinh tế quốc tế. Điều đó có nghĩa là mỗi quốc gia cần phải phát triển mạnh mẽ và có hiệu lực các quan hệ kinh tế quốc tế, bao gồm thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, hợp tác quốc tế về khoa học - công nghệ, các dịch vụ quốc tế. Trên ý nghĩa đó, việc nghiên cứu môn học Kinh tế quốc tế là rất cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, đặc biệt đối với Việt Nam.
    Sách gồm 8 chương: 
- Chương 1: Giới thiệu môn học Kinh tế quốc tế và tổng quan về nền kinh tế thế giới.
- Chương 2: Hội nhập kinh tế quốc tế.
- Chương 3: Lý thuyết thương mại quốc tế.
- Chương 4: Chính sách thương mại quốc tế và đàm phán thương mại đa phương.
- Chương 5: Di chuyển quốc tế các nguồn lực.
- Chương 6: Cán cân thanh toán quốc tế.
- Chương 7: Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái.
- Chương 8: Hệ thống tiền tệ quốc tế.
    Mục đích của cuốn giáo trình này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, có hệ thống và cập nhật về kinh tế quốc tế. Người học sẽ được trang bị những kỹ năng để phân tích và đánh giá các vấn đề của nền kinh tế hiện đại trong các mối quan hệ kinh tế quốc tế ngày càng đa dạng, phức tạp, để từ đó nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề của thực tiễn, biết cách tổ chức và quản lý các hoạt động kinh tế quốc tế, của một quốc gia đạt được hiệu quả cao.
    Xin trân trọng giới thiệu tới thầy, cô và các bạn!
Mã số sách: 337 - Phòng đọc mở - Tầng 5 - Nhà G - Trung tâm Thông tin - Thư viện.
Trung tâm Thông tin - Thư viện
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn