TIN TỨC HPU

  Thứ ba, 19/11/2013 - 09:46:31

Giáo trình Xã hội học - Sách mới tại Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng giới thiệu tới thầy cô và sinh viên tìm đọc cuốn sách Giáo trình xã hội học. Mã số sách: 301 (Phòng đọc mở - Tầng 5 - Nhà G).

Xã hội học là môn khoa học độc lập trong hệ thống các môn khoa học xã hội. Ở Việt Nam, mặc dù chuyên ngành xã hội học còn khá non trẻ, nhưng trong những thập kỷ qua, những nghiên cứu xã hội học đã góp phần đáng kể vào việc đào tạo nguồn nhân lực, vào việc hoạch định những chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Môn xã hội học không chỉ được nghiên cứu và giảng dạy tại nhiều trường đại học và cao đẳng trong cả nước, đặc biệt là ở các trường thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế, tài chính..., mà còn được sự quan tâm của nhiều nhà lãnh đạo, các nhà quản lý kinh tế - xã hội, những người hoạt động trong lĩnh vực đoàn thể: công đoàn, thanh niên, phụ nữ... Công cuộc đổi mới, sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước đang đặt ra nhiều vấn đề xã hội phức tạp, đòi hỏi phải có nhận thức cao và cách giải quyết hữu hiệu, trong đó, không thể thiếu những tri thức xã hội học.
Cuốn sách Giáo trình xã hội học xuất bản quý 4 năm 2012 này là tài liệu mới nhất do tập thể cán bộ giảng dạy của trường Đại học Kinh tế quốc dân biên soạn dựa trên cơ sở sửa đổi, bổ sung, nâng cấp từ cuốn giáo trình cùng tên cũ. 

Sách gồm 10 chương:

Chương 1: Tổng quan về xã hội học.
Chương 2: Các phương pháp nghiên cứu xã hội học.
Chương 3: Cơ cấu xã hội.
Chương 4: Tổ chức xã hội.
Chương 5: Thiết chế xã hội.
Chương 6: Văn hóa.
Chương 7: Xã hội hóa.
Chương 8: Đời sống xã hội.
Chương 9: Sự biến đổi xã hội và tính hiện đại.
Chương 10: Một số lĩnh vực chuyên ngành xã hội học.

Trân trọng giới thiệu!
Trung tâm Thông tin - Thư viện
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn