TIN TỨC HPU

  Thứ ba, 19/11/2013 - 09:23:17

Quyết định khen thưởng các sinh viên đạt danh hiệu thi đua năm 2010 - 2011

Hiệu trưởng Trường Đai học Dân lập Hải Phòng, quyết định khen thưởng các sinh viên đạt danh hiệu thi đua năm 2010 - 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng các sinh viên đạt danh hiệu thi đua năm học 2010 - 2011

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

Căn cứ :

- Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

- Quyết định số 3027/QĐ-GDĐT ngày 29/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Hiệu trưởng trường;

- Quyết định số 3028/QĐ-GDĐT ngày 29/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Dân lập Hải Phòng chính thức hoạt động;

- Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/08/2007  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục  và đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác học sinh - sinh viên trong các trường đào tạo;

- Kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên năm học 2010 - 2011

- Biên bản cuộc họp của Hội đồng khen thưởng sinh viên ngày 24/11/2011

Xét đề nghị Phó trưởng Ban Công tác sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận và khen thưởng 455 sinh viên đạt danh hiệu thi đua năm học 2010 – 2011 (có danh sách kèm theo) trong đó:

1.  95 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi;

2.  360 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Tiên tiến;

Điều 2.  Mức thưởng như sau:

1.  Sinh viên Giỏi được thưởng 1.200.000đ/sinh viên,

2.  Sinh viên Tiên tiến được thưởng 300.000đ/sinh viên.

Điều 3.  Phòng Đào tạo, Ban Thanh tra, Ban Công tác sinh viên, Phòng Kế hoạch - Tài chính, và 455 sinh viên có tên trên, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG ĐÃ KÝ
GS. TS. NGƯT. Trần Hữu Ngh

 

Số tư liệu:1141/2011-QĐ-HT

Ngày ban hành:02-12-2011

Tệp đính kèm:  QD-HT_1141_2011.pdf

Danh sách kèm theo: DS SV dat thi dua khen thuong 2011.pdf

 

Phòng đào tạo

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn