TIN TỨC HPU

  Thứ ba, 26/11/2013 - 14:26:04

Thông báo: Điểm trúng tuyển NV1 vào trường Đại học Dân lập Hải Phòng năm 2011

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo năm 2011 dược Bộ giáo dục và đào tạo giao, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Dân lập Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển NV1 năm 2011 của Nhà trường như sau:

Riêng khối V môn vẽ nhân hệ số 2.


Tên ngành học


ngành

Điểm trúng tuyển NV1 (theo khối thi)

A

B

C

 D1

 D3

D4

V

  I. Hệ Đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

  Công nghệ thông tin

101

13,0

 

 

 

 

 

 

  Điện công nghiệp & dân dụng

102

13,0

 

 

 

 

 

 

  Điện tử viễn thông

103

13,0

 

 

 

 

 

 

  Xây dựng dân dụng & công nghiệp

104

13,0

 

 

 

 

 

 

  Xây dựng cầu đường

105

13,0

 

 

 

 

 

 

  Xây dựng và quản lý đô thị

106

13,0

 

 

 

 

 

 

  Cấp thoát nước

107

13,0

 

 

 

 

 

 

  Kiến trúc

109

 

 

 

 

 

 

15,0

  Công nghệ chế biến & bảo quản TP

202

13,0

14,0

 

 

 

 

 

  Kỹ thuật môi trường

301

13,0

14,0

 

 

 

 

 

  Kế toán kiểm toán

401

13,0

 

 

13,0

13,0

 

 

  Quản trị doanh nghiệp

402

13,0

 

 

13,0

13,0

 

 

  Tài chính ngân hàng

404

13,0

 

 

13,0

13,0

 

 

  Kinh doanh chứng khoán

405

13,0

 

 

13,0

13,0

 

 

  Việt nam học (Văn hoá du lịch)

601

 

 

14,0

13,0

13,0

13,0

 

  Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh)

751

 

 

 

13,0

 

 

 

  II. Hệ Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

  Công nghệ thông tin

C65

10,0

 

 

 

 

 

 

  Điện công nghiệp & dân dụng

C66

10,0

 

 

 

 

 

 

  Xây dựng dân dụng & công nghiệp

C67

10,0

 

 

 

 

 

 

  Kế toán kiểm toán

C69

10,0

 

 

10,0

10,0

 

 

  Việt nam học (Văn hoá du lịch)

C70

 

 

11,0

10,0

,10,0

10,0

 

   Điểm trúng tuyển trên cho đối tượng là học sinh phổ thông KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Hội đồng tuyển sinh

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn