Nghiên cứu khoa học

  Thứ năm, 04/05/2017 - 16:02:23

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học lần thứ IV

Chào mừng 20 năm ngày thành lập trường (24/9/1997÷24/9/2017), Trường Đại học Dân lập Hải Phòng tổ chức Hội nghị Khoa học lần thứ IV. Đây là một diễn đàn để trình bày, trao đổi, thảo luận những kết quả nghiên cứu mới về Khoa học và Công nghệ của các nhà khoa học, các nhà quản lý; những kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy và học tập của cán bộ giảng viên các trường đại học trong và ngoài nước.
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn