Nghiên cứu khoa học

  Thứ sáu, 27/12/2013 - 10:57:49

Chế tạo cánh tay robot ba bậc tự do phục vụ cho việc học tập, giảng dạy của Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Tác giả đã nghiên cứu, chế tạo thành công bộ điều khiển cánh tay robot ba bậc tự do có thể sử dụng trong phòng thí nghiệm của các trường cao đẳng, đại học và ứng dụng trong sản xuất công nghiệp.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Quang Vĩ - Khoa Điện - Điện tử

Trên thế giới, robot đã được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, tại Việt Nam, robot chỉ bắt đầu xuất hiện trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp. Để nghiên cứu chuyên sâu về robot và góp phần nội địa hóa sản phẩm, nhóm tác giả đã nghiên cứu đề tài “Chế tạo cánh tay robot 3 bậc tự do phục vụ cho việc học tập, giảng dạy của Trường Đại học Dân lập Hải Phòng” với mục đích chế tạo bộ điều khiển cánh tay robot ba bậc tự do ứng dụng vào phòng thí nghiệm của các trường cao đẳng, đại học và ứng dụng trong sản xuất công nghiệp.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về chế tạo, điều khiển robot: Nghiên cứu về phương trình động học ngược của robot; Nghiên cứu và ứng dụng các phần mềm LabVIEW, CodeVisionAVR để điều khiển cánh tay robot ba bậc tự do; Nghiên cứu và ứng dụng các phần gia công cơ khí để chế tạo cánh tay robot.

Kết quả nghiên cứu

Đề tài đã nghiên cứu các nguyên tắc để thiết kế, chế tạo robot cũng như nghiên cứu về cấu trúc cơ bản của robot công nghiệp và lý thuyết để điều khiển robot, như: bài toán thuận, nghịch của động học tay máy...

Tác giả đã thiết kế, chế tạo phần cơ khí của robot; điều khiển bằng động cơ DC servo; thiết kế, chế tạo bộ điều khiển cánh tay robot ba bậc tự do; viết giao diện điều khiển trên nền tảng LabVIEW và mô phỏng cánh tay 3D trên LabVIEW.

Mô hình cánh tay robot ba bậc tự do đã hoạt động ổn định, đúng với yêu cầu đặt ra và là mô hình thí nghiệm cho sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

Phòng QLKH&ĐBCL
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn