Giới thiệu các đơn vị

  Thứ ba, 19/02/2019 - 11:46:44

 • Khoa Xây dựng 15 năm xây dựng và trưởng thành
  Khoa Xây dựng được thành lập từ ngày 15/10/1999. Trải qua hơn 15 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa Xây dựng đã không ngừng phát triển về đội ngũ cán bộ giảng dạy, cơ sở vật chất, quy mô và ngành nghề đào tạo.
 • Khoa Công nghệ thông tin 16 năm Xây dựng và Phát triển
 • Bộ môn Cơ bản - cơ sở
  Bộ môn Cơ bản - cơ sở được thành lập năm 1997. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Bộ môn Cơ bản – Cơ sở đã có nhiều đóng góp vào mọi mặt hoạt động của nhà trường, góp phần không nhỏ vào sự trưởng thành lớn mạnh của trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
 • Ban Thanh tra
  Ngay từ những ngày đầu mới thành lập (09/1997), nhà trường đã nhận thức được vai trò quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra.Vì vậy, dù lực lượng nhân sự còn mỏng, nhà trường cũng đã bổ nhiệm 01 trợ lý làm công tác thanh tra.
 • Phòng Quan hệ công chúng và Hợp tác quốc tế
  Phòng Quan hệ công chúng và Hợp tác quốc tế được thành lập 02/07/2012 trên cơ sở hợp nhất Phòng Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế với Trung tâm Ngôi sao tương lai.
 • Ban Quản lý Dự án xây dựng cơ sở II
  Ban Quản lý Dự án xây dựng cơ sở II (Ban QLDA) được thành lập theo Quyết định số 808/2009/QĐ – HĐQT LT ngày 26/11/2009 và Quyết định số 812/2009/QĐ – HT ngày 27/11/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
 • Phòng Kế hoạch tài chính
  Trường Đại học Dân lập Hải Phòng là cơ sở đào tạo ngoài công lập, công tác quản lý tài sản, tài chính, tiền vốn thực hiện trên cơ sở các Nghị định, quy định, quy chế của Chính phủ, Bộ Tài chính, các thông tư liên bộ và các nghị quyết của Hội đồng quản trị nhà trường về chế độ, chính sách đối với...
 • Phòng Tổ chức – Hành chính
  Là một trong hai đơn vị được thành lập ngay từ khi trường bắt đầu đi vào hoạt động, trải qua nhiều lần sát nhập và thay đổi, tháng 6/2010, Phòng Hành chính – Tổng hợp được giao thêm một mảng công việc mới: Công tác tổ chức nhân sự và đổi tên thành Phòng Tổ chức - Hành chính.
 • Ban Bảo vệ
  Là một trong những phòng, ban chức năng của trường, Ban bảo vệ tiền thân là Tổ bảo vệ được tách ra từ Phòng hành chính tổng hợp trở thành một đơn vị độc lập ngày 05/01/2006 trực thuộc sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.
 • Tổ Nhà ăn
  Tổ Nhà ăn trường ĐH Dân lập Hải Phòng
 • Bộ môn Giáo dục thể chất
  Địa chỉ: 50 Quán Nam - Kênh Dương - Lê Chân - Hải Phòng
 • Khoa Điện - Điện tử
  Khoa Điện – Điện tử được thành lập từ 2 bộ môn Điện tự động công nghiệp và Điện tử. Là một trong những khoa mũi nhọn của Nhà trường, trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, khoa Điện - Điện tử hiện nay đã có đội ngũ giảng viên cơ hữu vững mạnh, 100% đều có trình độ từ Thạc sỹ trở lên,...

Đơn vị trong trường

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn