Cơ sở vật chất

  Thứ ba, 28/02/2017 - 17:02:08

    Đơn vị trong trường

    Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
    Điện thoại: 031 3740577 - 031 3833802 -- Fax: 031.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn