Tin tức HPU

  Thứ sáu, 29/08/2014 - 09:19:24

Thông báo về việc thu học phí và các khoản đóng góp năm học 2014 - 2015

Thông báo về việc thu học phí và các khoản đóng góp năm học 2014 - 2015

Căn cứ vào tờ trình của Hiệu trưởng số 636/2014/TT - HT ngày 20/7/2014 về mức thu học phí và các khoản đóng góp của sinh viên Năm học 2014 - 2015 đã được Hội đồng quản trị lâm thời phê duyệt và thông báo của Hiệu trưởng số 641/2014/TB - HT ngày 21/7/2014 về việc thu học phí và các khoản đóng góp của sinh viên năm học 2014 - 2015.

Phòng Kế hoạch tài chính thông báo:

I. Mức thu học phí năm học 2014 - 2015 vẫn giữ nguyên như năm học 2013 - 2014:

1. Hệ đại học:

                 - Học phí theo niên chế:           995.000 đồng/tháng hay 9.950.000 đồng/năm

                 - Học phí theo tín chỉ:                331.600 đồng/tín chỉ

2. Hệ cao đẳng:

                 - Học phí theo niên chế:           925.000 đồng/tháng hay 9.250.000 đồng/năm

                 - Học phí theo tín chỉ:                308.300 đồng/tín chỉ

II. Hỗ trợ xây dựng trường; văn hóa thể thao, vệ sinh và môi trường tất cả các hệ đào tạo mức đóng góp như nhau:

                 - Hỗ trợ xây dựng trường:                                        400.000 đồng/năm/sinh viên.

                 - Hỗ trợ văn hóa thể thao vệ sinh môi trường:            200.000 đồng/năm/sinh viên.

III. Thời gian thu từ ngày 11/8/2014 đến ngày 12/9/2014♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn